Onderbouwing: klantfocus

Toelichting op het set stellingen waarmee klantfocus binnen een organisatie kan worden bepaald in de scan voor het Denison cultuurmodel.

Tekst volgt.