Sociaal communicatieve competenties

Voorbeelden van sociaal communicatieve competenties als onderdeel van het competentiemodel:

Empathie

Het vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen en inlevingsvermogen te tonen.

Gedragingen:

 • Luistert actief naar anderen zonder oordeel.
 • Toont begrip voor de emoties en standpunten van collega’s.
 • Reageert op gevoelens en behoeften van anderen met empathie en zorg.

Effectieve communicatie

Het vermogen om duidelijk en efficiënt te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragingen:

 • Spreekt helder en beknopt, gebruikmakend van geschikte taal voor het publiek.
 • Stelt vragen om informatie te verduidelijken en te begrijpen.
 • Beantwoordt e-mails en berichten op tijd en met relevante informatie.

Teamwork

Het vermogen om effectief in teamverband te werken, bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen en te communiceren met teamleden.

Gedragingen:

 • Draagt actief bij aan teamvergaderingen en projecten.
 • Deelt informatie en ideeën met teamleden.
 • Lost conflicten binnen het team op door effectieve communicatie en samenwerking.

Feedback en feedforward

Het vermogen om constructieve feedback te geven en te ontvangen, en om verbeteringen voor te stellen.

Gedragingen:

 • Geeft feedback op een opbouwende en respectvolle manier.
 • Accepteert feedback zonder defensief te reageren.
 • Stelt suggesties voor verbetering (feedforward) voor en ondersteunt anderen bij hun groei.

Conflictbeheer

Het vermogen om conflicten te identificeren, te begrijpen en op te lossen in een positieve en constructieve context.

Gedragingen:

 • Identificeert vroegtijdig potentieel conflict en intervenieert proactief.
 • Onderhandelt en zoekt compromissen om conflicten op te lossen.
 • Bevordert een cultuur van respectvolle discussie en open dialoog.

Netwerken

Het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met collega’s, klanten en andere belanghebbenden.

Gedragingen:

 • Actief deelname aan zakelijke en professionele netwerkevenementen.
 • Onderhoudt contact met contacten en biedt wederzijdse ondersteuning.
 • Deelt waardevolle informatie en kennis met anderen in het netwerk.

Op het model competentiemanagement worden 53 competenties beschreven, naar de beschrijvingen van competenties die horen bij het competentiemodel.

Naar Competentiemodel - klik hierNaar Competentiemanagement - klik hier