Model KPMG is ongelijk aan het model Knoster-Lippitt

KPMG heeft ooit een eigen model ontwikkeld, gericht op groei en verandering, dat regelmatig wordt gebruikt als model Knoster-Lippitt. Dat is dus onjuist. Voor alle duidelijkheid: het ‘KPMG-model’ is een mooi en mogelijk bruikbaar model.

Beide modellen leggen de nadruk op het belang van leiderschap en communicatie bij het beheren van veranderingen, en erkennen de rol van organisatiecultuur en gedrag bij het beïnvloeden van verandering. Het Knoster-Lippitt-model legt meer nadruk op de stapsgewijze benadering van verandering, terwijl het KPMG-model een meer geïntegreerde benadering biedt die zich richt op meerdere elementen tegelijkertijd.

In het algemeen kunnen beide modellen nuttig zijn bij het beheren van veranderingen in organisaties, afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van de organisatie.