Cultuur

Asch-experiment

Asch-experiment

Het Asch-experiment, uitgevoerd door de Poolse psycholoog Solomon Asch in de jaren 1950, is een beroemde studie in de sociale psychologie die de kracht van conformiteit binnen een groep onderzoekt. Het experiment toonde aan hoe sociale druk van de meerderheid ertoe kan leiden dat individuen een duidelijk incorrect antwoord accepteren

Lees meer

Ongeschreven regels onderzoek – Praktische handleiding

Ongeschreven regels onderzoek – Praktische handleiding

Het onderzoek is uitgevoerd door Marlies Ypma. De praktische handleiding over ongeschreven regels onderzoek biedt een diepgaande kijk op het belang en de uitvoering van onderzoek naar ongeschreven regels binnen organisaties. Het document begint met het definiëren van ongeschreven regels als impliciete normen en gedragspatronen die van invloed zijn op

Lees meer

Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

Een strategische aanpassing vraagt veelal ook om aanpassingen in de cultuur. Daarvoor moet het management inzicht hebben in de gelaagdheid van cultuur, en zicht op mogelijke aangrijpingspunten voor verandering. Een raamwerk waarin cultuur in context wordt geplaatst kan daarbij helpen. Het artikel ‘Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’’

Lees meer

Krachten voor cultuurverandering

Krachten voor cultuurverandering

Veel managers beseffen dat ingezette koerswijzigingen en kostenbesparingen tevens een andere cultuur in hun organisatie vergen. Maar is cultuurverandering te managen? De moeizame praktijk rond concepten als ‘de lerende organisatie’ en ‘zelfsturende teams’ noopt tot bezinning. Hoe te komen tot een werkzame en werkbare agenda voor cultuurverandering? Auteur: Paul Kloosterman

Lees meer

Cultuur binnen bedrijven kan je niet afdwingen

Cultuur binnen bedrijven kan je niet afdwingen

Een directie die tijdens een bijeenkomst verkondigt dat we de cultuur gaan veranderen, zal tijdens de meeting applaus krijgen, maar de medewerkers zullen daarna vrolijk meestribbelen: ja zeggen en nee doen. Meestribbelaars. Mensen zijn cognitief dissonant: hun gevoel gaat tegen hun gedachte of mening in. Jan Rotmans verdeelt medewerkers in

Lees meer

De culturele dimensies volgens Hofstede

Otto Rompelman heeft het onderzoek dat Geert Hofstede heeft gedaan naar organisatiecultuur uitgebreid beschreven, weliswaar meer toegespitst op de cultuur in samenlevingen. Met name de bijlagen zijn interessant. Hierin zijn uitgebreide lijsten opgenomen om de verschillen in cultuur te duiden.   Belangrijkste verschillen tussen samenlevingen met kleine en grote Machtafstand

Lees meer

Omgaan met cultuur in megaprojecten

Omgaan met cultuur in megaprojecten

    Projectmanagers in de grote infrastructuurprojecten zijn deskundig, door de wol geverfd en vooral in staat zakelijk leiding te geven en gehaaid te onderhandelen. En dus zou alles goed moeten gaan. Maar er blijkt meer tussen hemel en aarde te spelen. Ook is in toenemende mate mogelijk ‘zachte’ zaken

Lees meer

Perspectieven op organisatiecultuur

Perspectieven op organisatiecultuur

  Met dit hoofdstuk legt Boonstra de basis voor de volgende delen die ingaan op de vraag hoe leiders in organisaties werken aan succesvolle cultuurverandering. Het denken over organisatiecultuur is niet nieuw. Er zijn vier perioden te ontdekken in ons denken over organisatiecultuur. Na de ontdekking van de cultuur in

Lees meer