Omgaan met cultuur in megaprojecten

 

 

Projectmanagers in de grote infrastructuurprojecten zijn deskundig, door de wol geverfd en vooral in staat zakelijk leiding te geven en gehaaid te onderhandelen. En dus zou alles goed moeten gaan. Maar er blijkt meer tussen hemel en aarde te spelen. Ook is in toenemende mate mogelijk ‘zachte’ zaken te benoemen, situaties te analyseren op basis van andere dan de harde omstandigheden en te bekijken of die meer ‘zachte’ processen ook beïnvloedbaar zijn.
Eén van die ‘zachte’ zaken is binnen King benoemd in het domein cultuur. Binnen de projecten bleek voor dat onderwerp veel belangstelling te bestaan, hoewel er natuurlijk geen gemakkelijk aangrijpingspunt voor de discussie was – geen van de projecten kent een ‘manager cultuur.’ Toch is de discussie met de projecten op gang gekomen op een heel pragmatische manier: start met het herkennen en erkennen van cultuurelementen. Na de productie van een video over het cultuurbesef binnen de HSL-Zuid zijn met verschillende projecten sessies uitgevoerd over het thema cultuur.
 

We zijn daar een belangrijke weg op gegaan: we kunnen meer begrijpen van de acties van mensen en organisaties, als we beter begrijpen hoe die culturen in elkaar zitten, en als we de interventies op die culturen bewust kunnen hanteren.
Dit boekje is een bijdrage aan de discussie over de cultuur van organisaties en de manier waarop die ‘bestuurd’ kan worden. Jaap Verkade, de domeinmanager van cultuur heeft dat zakelijk en duidelijk uitgelegd in onder andere dit boekje.