Perspectieven op organisatiecultuur

 

Met dit hoofdstuk legt Boonstra de basis voor de volgende delen die ingaan op de vraag hoe leiders in organisaties werken aan succesvolle cultuurverandering. Het denken over organisatiecultuur is niet nieuw. Er zijn vier perioden te ontdekken in ons denken over organisatiecultuur. Na de ontdekking van de cultuur in organisaties wordt in de jaren zeventig van alles in het werk gesteld om de cultuur van organisaties in kaart te brengen en te begrijpen. Cultuur is dan een verschijnsel waarmee te verklaren valt hoe het komt dat organisaties lastig te veranderen zijn. In de jaren tachtig gaat het om de vraag hoe een manager de bedrijfscultuur kan benutten om concurrentievoordeel te behalen. De resultaten van dit streven zijn mager. Twintig jaar later ontstaat er binnen bedrijven nieuwe belangstelling voor organisatiecultuur. De vraag is nu hoe een leider kan bijdragen aan een cultuur die aansluit bij de missie en betekenis van de organisatie.