Wat is de beste veranderaanpak?

 

In dit artikel bespreken de auteurs verschillende typen veranderaanpak in relatie tot de doelen van de verandering. In dit geval: structuur, processen, systemen, cultuur en competenties. Hierin is enige overeenkomst met de bovengenoemde situationele factoren te herkennen. Daarnaast speelt de mate van urgentie een rol in de keuze van veranderaanpak. Een interessant artikel dat van waarde is in de coördinatie van de uitvoering van veranderprocessen.

Het artikel past goed bij het model situationele kenmerken voor verandering.