Het creëren van een kleurrijk verandermodel

 

Casestudy naar theorieontwikkeling

Hans Vermaak en Léon de Caluwé

Dit artikel beschrijft hoe de auteurs bijna twintig jaar geleden een metatheorie over verandering het licht deden zien – de kleurentheorie – en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelde. In hun terugblik, aan de hand van het vierfasemodel van theorieontwikkeling van Smith en Hitt, proberen de auteurs te doorgronden waardoor een creatief idee vele verschijningsvormen kreeg, een krachtige theorie werd en tegenwoordig breed wordt gebruikt. Deze reis werd gevoed door allerlei productieve misverstanden, beïnvloed door de context en door serendipiteit, en kreeg uiteindelijk vorm via een geleidelijk groeiproces. Drie perioden van ontwikkeling worden onderscheiden: oorsprong, turbulente groei en volwassenheid. Elke periode laat vergelijkbare fasen zien van spanning, zoekproces, uitwerking en verkondiging. Het artikel besluit met een discussie over de keerzijde van originaliteit en over het effectiever overbruggen van de kloof tussen academische wereld en praktijk.