Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

De huidige economische crisis zet het commitment van medewerkers behoorlijk onder druk. Managers verlengen arbeidscontracten niet of moeten zelfs mensen ontslaan om een faillissement te voorkomen en als organisatie te overleven. De onzekerheid die dat veroorzaakt bij medewerkers trekt ook een zware wissel op het psychologisch contract, het geheel van ongeschreven onderlinge verwachtingen betreffende (ontwikkelings)mogelijkheden, rechten en plichten. Aan het management de taak om ook ten tijde van crisis alles te doen om dit psychologisch contract te verstevigen. Twee interessante creativiteitstechnieken kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Het psychologisch contract heeft betrekking op de vaak impliciete verwachtingen aangaande de relaties met anderen in een onderneming. Ook al staat het niet op papier, het is een cruciale factor voor gedrag van mensen in organisaties.

Schending van het psychologisch contract wordt meestal dan ook als zeer kwetsend ervaren. ‘Ik voel me afgedankt, bij het grof vuil gezet’, duidt vaak niet alleen op een zakelijke regeling die is getroffen, maar ook en vooral op hoe het management onverwacht kil met de betrokken medewerker is omgegaan. Kennelijk zijn onuitgesproken billijkheidsnormen overschreden, wat pijnlijk is voor zij die vertrekken, maar direct een negatieve uitwerking kan hebben op de betrokkenheid en motivatie van de achtergebleven medewerkers. In een aantal situaties staat het psychologisch contract van medewerkers met hun organisatie al gauw onder druk.

Lees het hele artikel en download de pdf.