Organisatieverandering, conflict en macht

It takes three to tango

Auteur: Thijs Homan

In de conventionele veranderkunde worden veranderplannen als ‘juist’ gezien, en conflicten al snel als ‘weerstand’ gelabeld. Conflicten moeten ‘gehanteerd’ worden, zodat de weg voor snelle implementatie van veranderen geplaveid kan worden. Thijs Homan pleit voor een ander perspectief op conflicten en daaraan gerelateerde activiteiten bij het ‘managen’ van organisatieverandering. Dit andere perspectief heeft alles te maken met de wijze waarop er bij het managen van organisatieveranderprocessen tegen macht en machtsverhoudingen wordt aangekeken. Hierdoor komt conflicthantering in een ander daglicht te staan.