Growth & fixed mindset volgens Carol Dweck

Hoe komt het dat sommige leerlingen doorzetten en anderen hulpeloos reageren bij tegenslagen of uitdagingen? Hoe komt het dat sommige leerlingen successen boeken, terwijl andere leerlingen met dezelfde mogelijkheden daar niet in slagen? Uit onderzoek van Carol Dweck blijkt dat veel afhangt van de manier waarop ze over hun kwaliteiten of vaardigheden denken. Deze visie of ‘mindset’ heeft belangrijke gevolgen voor hun leerhouding en voor de manier waarop ze hun leven leiden, maar is niet altijd conform met huidige bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Op basis van haar onderzoek concludeert Dweck dat iemands mindset met name bij tegenslagen of uitdagingendoorslaggevender is dan diens vertrouwen of geloof in eigen kunnen. Als leerlingen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een moeilijke taak, bepaalt hun mindset en de feedback vanuit hun omgeving of ze al dan niet tot een goed resultaat kome

Lees het hele artikel en download de pdf.