HR-management

AMOR-model

AMOR-model

De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel zien van vier elementen, kwaliteit, mentaliteit, mogelijkheden en relaties, die tezamen bepalend zijn in hoeverre een medewerker ook een talent wordt. AMOR is het acroniem voor Abilities,

Lees meer

Verzuimgesprek

Verzuimgesprek

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Immers, wat doet iemand die ’s ochtends met keelpijn opstaat? Neemt hij een pastille en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Dat is een keuze! Ook een organisatie kent haar keuzemomenten. Zijn er spoedcontroles en is er een Sociaal Medisch

Lees meer

Selectiegesprek

Als een organisatie in staat is om het beste personeel te selecteren, dan is dat van positieve invloed op de kwaliteit van haar producten en diensten en (dus) op de klanttevredenheid. Tien procent beter personeel heeft vaak een navenant effect op het bedrijfsresultaat. Een betere selectie aan de poort vermindert

Lees meer

XY-theorie McGregor

XY-theorie McGregor

  Onderzoek naar mensbeelden in organisaties heeft een diepgaande impact op het begrijpen van managementpraktijken, werknemersgedrag en organisatiecultuur. Mensbeelden, of de aannames die managers en organisaties hebben over hun werknemers, vormen de basis van hoe organisaties worden geleid, hoe beslissingen worden genomen en hoe strategieën worden geïmplementeerd. Deze beelden beïnvloeden

Lees meer

Beloningssystematiek

Beloningssystematiek

  Ten aanzien van beloningscomponenten onderscheiden we de veelal bekende indeling in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarden vormen de basis en wordt meestal uitgedrukt in euro’s. De secundaire arbeidsvoorwaarden hebben vooral betrekking op algemene afspraken, betrekking op het uitoefenen van de functie of afhankelijk van toezeggingen of persoonlijke

Lees meer

Toepassingen E-HRM

Toepassingen E-HRM

  Informeren: beheer van personeelsinformatie en vervullen van vraagbaakfunctie. Stroomlijnen: workflow-toepassingen waarbij werknemers zelf veel kunnen regelen zonder tussenkomst van HRM. Veranderen: HRM-rol onder andere bij management development/training. Samenwerken: samenwerken tussen HRM, manager en de medewerker zoals elektronisch vergaderen en voortgang HR-cyclus. Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor

Lees meer

Prestatie Afstemmings Model

Prestatie Afstemmings Model

  Binnen prestatiemanagement wordt gebruik gemaakt van het Prestatie AfstemmingsModel (PAM). Dit model sluit nauw aan bij de Balanced ScoreCard. Stap 1 betreft het formuleren van strategische- en afgeleide afdelingsdoelstellingen. De strategische doelstellingen zijn afgeleid van de missie en visie. In stap 2 worden per functie functiedoelstellingen geformuleerd. Voor een

Lees meer

HR-cyclus

HR-cyclus

De behoefte aan HRM, aldus Ten Bos et al, is voortgekomen uit ontwikkelingen op het gebied van technologie (bijv. informatisering en automatisering), economie (bijv. toenemende concurrentie en afnemende productiviteit), het sociale (bijv. kwaliteit van leven/werk/organisatie en verzakelijking) en politiek (bijv. democratisering en beperkte deregulering). Tot ergens in de jaren tachtig

Lees meer