Beloningssystematiek


clusteren

 

Ten aanzien van beloningscomponenten onderscheiden we de veelal bekende indeling in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarden vormen de basis en wordt meestal uitgedrukt in euro’s. De secundaire arbeidsvoorwaarden hebben vooral betrekking op algemene afspraken, betrekking op het uitoefenen van de functie of afhankelijk van toezeggingen of persoonlijke situaties.

Welke beloningscomponenten zet je als organisatie in?

Een en ander is afhankelijk van het type organisatie. We onderscheiden hierbij:

  •  Taakorganisaties en marktorganisaties
  •  Organisaties met productfunctie en organisaties met capaciteitsfunctie

Een taakorganisatie voert taken ten behoeve van derden uit. Een beleidsorgaan, bijvoorbeeld overheid, stuurt aan en betaalt de gemaakte kosten niet de output.

Een marktorganisatie heeft strategische onafhankelijk management en de inkomsten zijn gebaseerd op de output.

Organisaties met productfunctie bedienen zich van een aanbod in producten. De kwaliteiten van de organisatie zijn van ondergeschikt belang.

Door organisaties met een capaciteitsfunctie worden diensten of producten op maat geleverd. De kwaliteiten van de organisatie zijn van eminent belang. De werknemers hebben een belangrijke invloed op het resultaat en imago van de organisatie.

Afhankelijk van het type organisatie zet je de beloningscomponenten in, welke we onderscheiden in de volgende grondslagen:

  • Lidmaatschapsbeloning (gelden voor alle medewerkers die deel uit maken van de organisatie) (L)
  • Functiebeloning (F)
  •  Competentiebeloning (iemand die meer van zijn functie maakt, krijgt een beter inkomen) (C)
  • Resultaatbeloning (R)

Combineren we de belangrijkste beloningsvormen met de bovenstaande grondslagen, dan krijgen we onderstaand figuur.

 

Beloningssystematiek 2

Koppelen we vervolgens de beloningsgrondslagen aan de typen organisaties, dan kunnen we aan de hand van onderstaand figuur bepalen welke beloningscomponenten we kunnen inzetten.

Beloningssystematiek 3

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Beter belonen in organisaties

  Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en medewerkers? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven. Zulke vragen

Posted in HR-management, Performancemanagement | Tagged , , | Comments Off on Beter belonen in organisaties
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Checklist functioneringsgesprek

Het voeren van een functioneringsgesprek is intensief en verantwoordelijk werk. Het is de moeite waard dit zorgvuldig te doen omdat het ervoor zorgt dat medewerkers actief en gemotiveerd betrokken zijn en blijven bij de organisatie. Download de checklist functioneringsgesprek.   De checklist functioneringsgesprek is gebaseerd op de volgende items:  

Posted in HR-management | Tagged , , | Comments Off on Checklist functioneringsgesprek

Onderdeel organisatieanalyse - klik hier Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier