HR-cyclusDe behoefte aan HRM, aldus Ten Bos et al, is voortgekomen uit ontwikkelingen op het gebied van technologie (bijv. informatisering en automatisering), economie (bijv. toenemende concurrentie en afnemende productiviteit), het sociale (bijv. kwaliteit van leven/werk/organisatie en verzakelijking) en politiek (bijv. democratisering en beperkte deregulering).

Tot ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er strikt onderscheid gemaakt tussen strategische planning en implementatie. Toen het accent verschoof van strategieplanning naar uitvoering, kwam er meer aandacht voor het menselijk potentieel. De vier HRM-instrumenten kregen een centrale plaats in het strategiedebat:

  • Selectie en plaatsing,
  • Beloningssystemen,
  • Training en ontwikkeling,
  • Beoordelingssystemen.

Ten Bos et al voeren Fombrun op ter introductie van de HR-cyclus. Fombrun stelt dat de wijze waarop het management de HR-cyclus inregelt, afhankelijk is van vier aspecten:

  • De aard van het psychologisch contract,
  • De mate van participatie,
  • Strategie ten opzichte van de arbeidsmarkt,
  • Prestatiebeoordelingen.

Centraal in het model staat de prestatie. De prestatie is uiteindelijk afhankelijk van de combinatie strategie, structuur en de HR-instrumenten.

Bron: Bos, ten, R. et al, De Manager, Reed Business Information BV, ’s-Gravenhage, 2003


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Het Nieuwe Beoordelen

  In de nieuwe tijd met zelfsturende of zelforganiserende teams, sociocratie, appreciative inquiry, Het Nieuwe Werken, Agile en Scrum is meebewegen een succesfactor. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere wijze van aansturen en ontwikkelen van medewerkers waarbij de woorden ‘autonomie’, ‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ de richting duiden. In het verlengde

Posted in HR-management | Tagged , , , | Comments Off on Het Nieuwe Beoordelen

Resultaatgericht werken, managen en organiseren

  Er is op het ogenblik heel veel belangstelling voor resultaatgericht werken en als u managers vraagt waarom dat zo is, noemen ze zeer diverse, relevante elementen: De resultaten vallen tegen, er moet iets gebeuren De concurrentie neemt steeds meer toe Het wordt van steeds groter belang dat alle medewerkers

Posted in HR-management, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement | Tagged , | Comments Off on Resultaatgericht werken, managen en organiseren

De verdeling van arbeid

  Arbeid staat centraal in onze maatschappij. Allemaal aan het werk is het credo en mensen zonder werk lijken niet meer meer e tellen. Toch zijn er op dit moment honderdduizenden mensen in Nederland die niet actief zijn op de arbeidsmarkt: omdat ze geen geschikte baan kunnen vinden, nooit gewerkt

Posted in HR-management, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement | Tagged , | Comments Off on De verdeling van arbeid
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan

Checklist functioneringsgesprek

Het voeren van een functioneringsgesprek is intensief en verantwoordelijk werk. Het is de moeite waard dit zorgvuldig te doen omdat het ervoor zorgt dat medewerkers actief en gemotiveerd betrokken zijn en blijven bij de organisatie. Download de checklist functioneringsgesprek.   De checklist functioneringsgesprek is gebaseerd op de volgende items:  

Posted in HR-management | Tagged , , | Comments Off on Checklist functioneringsgesprek
Onderdeel organisatieanalyse - klik hierVoorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier