Resultaatgericht werken, managen en organiseren

 
Resultaatgericht werken, managen en organiseren

Er is op het ogenblik heel veel belangstelling voor resultaatgericht werken en als u managers vraagt waarom dat zo is, noemen ze zeer diverse, relevante elementen:

  • De resultaten vallen tegen, er moet iets gebeuren
  • De concurrentie neemt steeds meer toe
  • Het wordt van steeds groter belang dat alle medewerkers zelfstandiger opereren en meer verantwoordelijkheden nemen
  • Er zijn minder managers en managementlagen, terwijl er wel resultaat moet worden geboekt

In ‘Resultaatgericht werken, managen en organiseren’ gaat Wim Kweekel op een zeer praktijkgerichte manier in op het vraagstuk van de juiste dingen doen – want de juiste dingen doen, is heel wat anders dan de dingen juist doen!

 

 

Belangrijke vraagstukken die Kweekel in zijn boek aan de orde stelt, zijn:

  • Wat moet een organisatie doen om resultaatgericht werken echt in te voeren?
  • Hoe zorgen managers ervoor dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen?
  • Hoe kunnen managers hun eigen doelstellingen definiëren en doorvertalen naar medewerkers?
  • Wat zijn de do’s en don’ts bij het invoeren van resultaatgericht werken?

‘Resultaatgericht werken, managen en organiseren’ is niet alleen een weergave van opgedane ervaringen, zelf uitgevoerde onderzoeken en interviews, maar ook een bron van informatie over de meest recente wetenschappelijke denkbeelden en onderzoeken.

Meer weten? Boek kopen?