Motivatie

 
Motivatie

Waardoor worden mensen gemotiveerd? Waar komen onze drijfveren vandaan? Vragen die niet alleen gesteld worden door psychologen en motivatietheoretici, maar door ieder die in z’n werkkring te maken krijgt met beïnvloeding van het gedrag van mensen. Dat kan zijn in marketing en communicatie, maar ook in humanresourcesmanagement.

‘Motivatie’ benadert de menselijke basisbehoeften vanuit een evolutionair perspectief. Het boek bespreekt de belangrijkste ontwikkelingen in het denken over motivatie. Daarnaast geeft het een beschrijving van onze basisbehoeften en van de waarden die daaruit voortvloeien. Het gaat in op de vraag in hoeverre ons gedrag het resultaat is van onze biologische aanleg dan wel van leerprocessen en op de vraag in welke mate we ‘vrij’ zijn bij de keuzes die we maken.

‘Motivatie’ is gefundeerd op de huidige theoretische inzichten en op empirisch onderzoek – maar is ook heel toegankelijk geschreven. Het leent zich daardoor zowel voor het hoger onderwijs als voor gebruik door praktijkmensen.

Dit boek is de volledig herziene editie van ‘Wat drijft ons?’ dat in 2004 verscheen.

Meer weten? Boek kopen?