Begeleiden van groepen

 
Begeleiden van groepen

‘Begeleiden van groepen – Groepsdynamica in de praktijk’ is volledig herzien en geactualiseerd. In de nieuwe opzet is van deze klassieker op het gebied van groepsdynamica een compleet naslagwerk gemaakt. Na een algemene inleiding over groepsprocessen en de begeleiding daarvan worden in alfabetische volgorde 45 thema’s behandeld, waardoor je in een handomdraai de gewenste informatie kunt vinden. Andere thema’s die aan de orde komen zijn onder andere besluitvorming, conflicthantering, crisisinterventie, leerprocessen, leiderschap en teambuilding.

Op heldere wijze en aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden geeft ‘Begeleiden van groepen’ antwoord op veelgestelde vragen. Wat zijn groepsprocessen? Welke wetmatigheden zijn er te zien in het verloop van groepsprocessen? Wat kan een groepsleider bijdragen aan de ontwikkeling van een groep? Hoe bevordert hij de samenwerking tussen de leden? Hoe gaat hij om met spanningen? Dit inspirerende boek maakt de groepsleider wegwijs in de wereld van de groepsdynamica, zodat hij groepsprocessen goed begrijpt en groepen adequaat kan begeleiden en bijsturen.

Door de overzichtelijke schema’s en modellen, de vele verwijzingen in het boek en het uitgebreide literatuuroverzicht is ‘Begeleiden van groepen’ een handzame en complete encyclopedie. Onmisbaar voor zowel de beginnende als de gevorderde professional die met groepen werkt of daarvoor in opleiding is.

Meer weten? Boek kopen?