Liefde voor leren

 
Liefde voor leren

Liefde voor leren komt de eigen ontwikkeling en die van organisaties ten goede. Mensen die van leren houden staan positief ten opzichte van nieuwe denkbeelden en inzichten, nieuwe situaties en ontwikkelingen. Daarbij leren ze op verschillende manieren en hebben voorkeuren voor verschillende contexten. In de manier waarop leren nu vaak georganiseerd wordt, zien we die diversiteit niet meer terug. Uitgangspunten als: leren kan alleen in een veilige omgeving, nieuw gedrag leert u alleen door te oefenen, lijken waarheden. Maar is dat nu wel zo?

Dit boek laat zien dat een bepaalde aanpak op een bepaalde plek en bij bepaalde mensen heel goed werkt, maar op een ander moment en bij andere mensen totaal niet! Als organisatie wilt u meekomen in een zich snel ontwikkelende maatschappij met mensen die zich volledig ontplooien. Dit betekent met meer liefde, openheid en respect naar leren kijken en vervolgens het leren licht en transparant organiseren in en om het werk.

In ‘Liefde voor leren’ ontwikkelt Manon Ruijters een ‘taal’ die diversiteit in leren benoemt en de weg wijst bij het vormgeven van leren op individueel, groeps- en organisatieniveau.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!