Q&A Belonen

 
Q&A Belonen

De beloning voor geleverde arbeid kan vele vormen aannemen. Van een kaal salaris tot winstdelingen. Van prestatiebeloning tot ploegentoeslag. Van minimumloon tot 13e maand. De hoogte van beloningen komt in ons land meestal niet zomaar uit de lucht vallen.Natuurlijk is een en ander keurig ingebed in beloningstrukturen, salarisschalen, funktiewaarderingssystem en collectieve arbeidsovereenkomsten. Of u wel genoeg verdient wordt tegenwoordig in kaart gebracht door de vele en populaire belonigsonderzoeken. In ruim 130 vragen en antwoorden worden de hoofdlijnen van belonen behandeld.

Deze download is onderdeel van Q&A Compleet.

Meer weten? Boek kopen?