Interveniëren en veranderen

 
intervenieren-en-veranderen

Dit is een boek met een vernieuwende inhoud op het gebied van interveniëren en veranderen. Het geeft een overzicht van de nieuwste interventies die gericht zijn op betekenis geven en interactie. Al deze interventies stammen uit een sociaalinterpretatief perspectief, waarin mensen met elkaar situaties duiden, visies en betekenis ontwikkelen, tot actie en handelen komen en zo vernieuwingen tot stand brengen.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de wortels en basisprincipes die ten grondslag liggen aan deze interventies. De kern van het boek bestaat uit achttien concrete interventiebeschrijvingen. In deze beschrijvingen wordt ingegaan op de achtergronden van deze interventies, de werkzaamheid, de condities waaronder ze werken en de ervaringen die zijn opgedaan.

Het gaat over de volgende interventiemethodieken:

  •  Verhalen vertellen en werkelijkheden onderzoeken: door het vertellen van verhalen brengen mensen symboliek tot leven,
  • Historie onderzoeken en geschiedenis maken: door samen geschiedenis te maken en het verleden te reconstrueren kan men kennis ontwikkelen en veranderingen in gang zetten,
  • Waarderend verkennen en toekomst verbeelden: het creëren van open en actiegerichte processen om te zoeken naar wat mensen bindt en naar een visie op de toekomst,
  • Zoeken naar dynamische patronen en uitwisselen van betekenissen: als onderliggende patronen zichtbaar worden, is het makkelijker te begrijpen waarom veranderingen stagneren,
  •  Leren reflecteren en leerprocessen vormgeven: hoe u kunt komen in een collectief proces van reflectie en betekenisgeving. Wat zijn de condities voor collectieve leerprocessen,
  • Reflecteren op handelen en streven naar schoonheid: eigen professionaliteit ontwikkelen door zelf te reflecteren op wat u drijft en doet. En kan schoonheid een leidend principe zijn?

Het boek wordt afgesloten met een kritische reflectie op deze methodieken: waar staan we? En een vooruitblik naar nieuwe experimenten en uitdagingen.

‘Interveniëren en veranderen’ is bedoeld voor professionals in organisaties die op de hoogte willen zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied van de veranderkunde en die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en mogelijkheden voor veranderen en vernieuwen.

Meer weten? Boek kopen?