Implementeren

 
boek_implementeren

Hoe krijgen we die reorganisatie voor elkaar? Wat moet er gebeuren om een systeem goed ingevoerd te krijgen in de organisatie? Welk pad moet bewandeld worden om mensen gemotiveerd van het bestaande en bekende naar een nieuwe en onbekende situatie mee te nemen? Over veranderen en veranderingsprocessen is al veel geschreven. Implementeren van verandering is echter een onderwerp dat meestal ontbreekt in de literatuur. Implementeren gaat verder dan veranderen. Om iets werkend te krijgen gaat het er niet alleen om een veranderingsproces in te zetten, maar om het te realiseren en te zorgen dat de nieuwe situatie beklijft. Dit boek benadert implementeren vanuit de praktijk. Het gaat over de keuze voor een implementatiestrategie en de invulling van zeven implementatiefacetten: resultaat, plannen en sturen, inrichten en ontwerpen, communiceren, opleiden en trainen, verankeren en verbeteren, afsluiten en evalueren. Deze facetten worden aangevuld met de Varitel-case van KPN, die als rode draad door het boek loopt.

Meer weten? Boek kopen?