Leidinggeven aan professionals

 
Leidinggeven aan professionals

Het westen, zo is algemeen de verwachting, zal het bij de concurrentiestrijd vooral moeten hebben van creativiteit en innovatievermogen. Dat betekent dat bedrijven steeds meer behoefte zullen krijgen aan hooggeschoolde werknemers. Aan professionals, die op grond van hun specialistische kennis al improviserend tot een creatief resultaat komen. Het zal duidelijk zijn dat een bureaucratische organisatievorm niet die inspirerende omgeving is waarin professionals tot volle bloei kunnen komen. De succesvolle professionele organisatie kenmerkt zich door een open en eerlijk werkklimaat met platte structuren. Daarin krijgen de mensen de middelen en speelruimte om hun taken uit te voeren via geplande en toevallige synergie tussen professionals onderling. Managers zullen aan deze professionals op een heel andere manier leiding moeten geven dan ze gewend zijn. Maar hoe?

In ieder geval zullen managers zich nauwelijks nog kunnen beroepen op hiërarchische autoriteit. In ‘Leidinggeven aan professionals’ wordt het managen van professionals vanuit zes organisatiekundige invalshoeken bekeken: personeel, managementstijl, systemen, cultuur, strategie en structuur. Centraal staat daarbij iedere keer de vraag hoe die factor op een positieve manier invloed kan uitoefenen op de motivatie en de betrokkenheid van professionals. Zo ontstaat een duidelijk beeld van management in professionele organisaties, waarbij de belangrijkste taak van de manager is condities te scheppen en een werkklimaat te creëren waarin talent en creativiteit van professionals ten volle kan worden ingezet voor de realisatie van doelen van de organisatie.

Meer weten? Boek kopen?