Varen in de mist

‘Varen in de mist’ is een zelfhulpboek voor eindverantwoordelijke managers, leidinggevenden en bestuurders die zichzelf zien als schipper aan het roer van een organisatie in woelige tijden. De omstandigheden waarin de organisatie verkeert zijn complex, onduidelijk en moeilijk te voorspellen. De markt is als de zee die geeft en neemt. Verantwoord leiderschap en doordacht risicomanagement houden het schip op koers en geven de organisatie in die dynamiek toekomst. Organisaties besturen en leidinggeven aan collega’s in onduidelijke tijden vraagt veel van leading figures. Actief en flexibel zijn, vernieuwen en moderniseren, anticiperen en inspireren.

In dit werkboek krijgt u grond onder de voeten om met moderne leiderschapstechnieken de risico’s van onvoorspelbare omstandigheden te managen. U krijgt kennis en inzichten om uw positie op de zeekaart te bepalen. Die kennis is verpakt in compacte conceptuele modellen die u in één oogopslag kunt lezen. Aan de hand van casuïstiek komen deze modellen tot leven. Ook worden er vragen aangereikt waarmee u de modellen met uw medebestuurders bespreekt en ontdekt in hoeverre u op dezelfde golflengte zit.

Leiderschap wordt meesterschap. Leer te Varen in de mist als u – te maken heeft met unieke, onoverzichtelijke en complexe economische omstandigheden.

– behoefte heeft aan moderne leiderschapstechnieken en conceptuele modellen die praktisch toepasbaar en bruikbaar zijn
– wilt weten wat u als leidinggevende of bestuurder kunt doen doen om een organisatie en haar teams zonder al te veel averij door onzekere omstandigheden te loodsen
– risicovolle keuzes moet maken en daarin afhankelijk bent van medebestuurders en/of andere belanghebbenden

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

Inhoudsopgave
1. Inleiding

2. Strategisch talentmanagement
STEP-analyse van STM

3. Omgeving van strategisch talentmanagement
Nieuwe economie
Schaarste op de arbeidsmarkt
Het nieuwe werken
Duurzaam werkgeverschap
Ontwikkeling als risicoreductie en groeikans
Hart van talentmanagement
Arbeidsrelatie door dialoog

4. Personeelsmanagement als risicomanagement
STM-stap 1: Talent benoemen en aantrekken

5. Personeelsmanagement als zorgmanagement
STM-stap 2: Talent inzetten en (bege)leiden

6. Personeelsmanagement als waardemanagement
STM-stap 3: Talent ontwikkelen en verbinden

7. Toekomst van strategisch talentmanagement
Veranderende personeelselectie
Veranderende arbeidsmarkt
Veranderende arbeidsmotieven
Veranderend mens- en zelfbeeld
Veranderende arbeidsrelaties
Veranderende zekerheid
Veranderend evenwicht
Veranderende zorgplicht