Organiserend veranderen of veranderend organiseren

 
Organiserend veranderen of veranderend organiseren

‘Organiserend veranderen of veranderend organiseren’ biedt een kijkje in het atelier van de moderne, professionele verandermanager. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden werkvormen en verandermodellen geschetst en binnen de reguliere theorieën over veranderkunde geplaatst.

Daarbij komt onder meer een van de belangrijkste controverses in de moderne veranderkunde aan bod: laten we de veranderingen door de top van de organisatie ontwikkelen en implementeren, of geven we de medewerkers de gelegenheid de veranderingen te ontwikkelen en in te voeren? Ook de vragen en dilemma’s waar adviseurs tijdens veranderingstrajecten voor komen te staan, worden besproken. ‘Kies ik voor een planmatig traject of bepaal ik gaandeweg wat de volgende stap zal zijn?’, ‘Neem ik de rol van de expert op me of juist die van de procesbegeleider?’, ‘Welke beïnvloedingsstijl kies ik?’ Elk verandermodel wordt kritisch bekeken op inzetbaarheid en nut in de geschetste context.

De combinatie van goed uitgewerkte praktijkvoorbeelden en de theoretische onderbouwing maken van dit boek een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die met verandering te maken heeft.
De verandermodellen uit dit boek bieden inspiratie aan organisatieadviseurs en verandermanagers. Bovendien kunnen ook leidinggevenden en opdrachtgevers van veranderingstrajecten hun voordeel doen met de vele praktische tips. De combinatie van goed uitgewerkte praktijkvoorbeelden en theoretische onderbouwing maakt dit boek tot een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die met verandering te maken heeft.

Meer weten? Boek kopen?