Van weerstand naar veranderbereidheid

Nadat de tweede editie meer dan 1000 dagen in de top 100 heeft gestaan, publiceren Metselaar, Cozijnsen en Van Delft nu de derde editie van de bestseller ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’. Van het daarin gepresenteerde diagnose-instrument, de DINAMO voor veranderbereidheid, wordt intensief gebruik gemaakt in de praktijk van verandermanagement.

De DINAMO-methode is inmiddels uitgegroeid tot de Nr 1 Veranderaanpak van Nederland. Een grote groep verandermanagers (adviseurs, hr-managers, lijnmanagers, trainers, coaches etc.) heeft met dit krachtige instrument kunnen werken. De ervaringen en inzichten die hiermee de afgelopen jaren zijn opgedaan, zijn gebundeld in deze geactualiseerde derde editie van ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’.

De derde editie plaatst de DINAMO-methode nog nadrukkelijker in de planned-change traditie. In heldere stappen laten de auteurs zien hoe bij de ontwikkeling en toepassing van de DINAMO gebruik wordt gemaakt van de belangrijkste bevindingen uit deze stroming in de veranderkunde. Beschreven wordt hoe het vakgebied van Evidence Based Verandermanagement (EBV) zich verder kan ontwikkelen, met de DINAMO als startpunt.

De auteurs kijken vanuit een helicopterview naar de meest actuele inzichten uit de literatuur over weerstand en veranderbereidheid en bouwen zo verder aan een krachtige methode voor organisatieverandering. Uitgebreider dan in de vorige edities gaat het boek in op het praktisch gebruik van de DINAMO. Theorie en praktijk zijn in dit boek zo gecombineerd tot een resultaatgerichte aanpak van organisatieverandering.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!