Communicatie Compleet

 
Communicatie Compleet

Studieboek voor het hbo, met theorie, praktijkvoorbeelden en opdrachten.

‘Communicatie Compleet’ voor commercieel economen is het eerste deel in een splinternieuwe reeks handboeken waarbij het vak communicatie direct wordt toepast in een opleidings- en beroepsspecifieke context.

Medewerkers met een commerciële functie moeten in staat zijn om binnen hun organisatie, maar vooral ook naar buiten, adequaat te communiceren. Efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen, een positief bedrijfsimago en een sterk merk vragen om goed opgeleide professionals.

‘Communicatie compleet’ bevat theorie en oefenmateriaal waarmee studenten zich kunnen bekwamen in bijna alle aspecten van bedrijfs- en productcommunicatie. Aan het boek hebben verschillende auteurs meegewerkt met jarenlange ervaring in de commerciële beroepspraktijk als in het hbo hebben.

Het boek begint met algemene hoofdstukken over communicatie als proces. Bijzondere aandacht is er voor de culturele aspecten van communicatie, die intern en extern tot problemen kunnen leiden. Maar wie rekening houdt met die culturele aspecten kan de organisatie ook kansen bieden.

Bij mondelinge communicatie ligt de nadruk op teamoverleg, onderhandelen, interviewen en slechtnieuwsgesprekken. Reflectie op de eigen ontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument. De hoofdstukken over schriftelijke communicatie richten zich op traditionele en nieuwe media: direct mail, de verkoopbrief, advertenties en advertorials, folders en brochures, en schrijven voor het web. De specifiek commercieel-economische hoofdstukken richten zich op marktonderzoek, rapporteren over marktonderzoek, ondernemingsplannen, marketingplannen, marketingcommunicatieplannen, en beurzen, events en sociale media. ‘Communicatie compleet’ wordt gecompleteerd met een hoofdstuk over begrijpelijk en correct Nederlands en twee hoofdstukken over de omgang met spelling en interpunctie.

De bijbehorende website www.communicatiecompleetvoorcommercieeleconomen.noordhoff.nl bevat uitwerkingen van de opdrachten, extra opdrachten, extra voorbeelden, illustraties en checklists.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!