Cultuur

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels

Ongeschreven regels, groepsdruk en conformeren zijn drie sleutelbegrippen die een belangrijke rol spelen in de dynamiek van groepen en teams. Deze concepten beïnvloeden niet alleen hoe individuen binnen een groep met elkaar omgaan, maar ook hoe groepsleden hun eigen identiteit en gedrag vormen in reactie op de groepsnormen. Ongeschreven regels

Lees meer

Denison cultuurmodel

Denison cultuurmodel

Het artikel over het Denison Cultuurmodel beschrijft de kern van het model en de vier domeinen die de cultuur van een organisatie beïnvloeden geeft voorbeelden per domein laat zien op wanneer je het model kan inzetten onderbouwt de validiteit van het model geeft ook een kritische blik verkent de relatie

Lees meer

Vijf cultuurdimensies volgens Hofstede

Vijf cultuurdimensies volgens Hofstede

  Het denken, doen en laten van de mens wordt voor een deel bepaald door, wat we noemen, de mentale programmering. Deze programmering komt tot stand door de opvoeding en de sociale context waarin ervaringen worden opgedaan. Cultuur vormt een deel van deze programmering. Cultuur is een collectief verschijnsel. We

Lees meer

Ui-model bedrijfscultuur

Ui-model bedrijfscultuur

  Sanders et al beschrijven bedrijfscultuur als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf met betrekking tot hoe het in hun onderneming dagelijks toegaat. Het betreft hier het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het sociale verkeer tussen de medewerkers van de onderneming onderling, als ook het

Lees meer

Typologie cultuur Sanders

Typologie cultuur Sanders

    Sanders et al beschrijven in hun boek een onderzoek aan de hand waarvan zij een methode hebben ontwikkeld die leidt tot een cultuurdiagnose. De kern ervan wordt gevormd door zes van elkaar onafhankelijke dimensies. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen. De zes dimensies

Lees meer

Model Keuning en Eppink

Model Keuning en Eppink

Managers, bestuurder en medewerkers zijn zich er meer van bewust dat er geen definitieve eindsituaties zijn, maar dat er veeleer sprake is van een voortdurend proces van verandering waarin de aandachtspunten telkens verschillen. Aandachtspunten in het proces van verandering zijn strategische heroriëntatie, politieke acceptatie, culturele verandering en structurele aanpassing. In

Lees meer

Krachten cultuurverandering

Krachten cultuurverandering

  Voor het resultaat van een cultuurverandering zijn niet alleen de intenties, ofwel de ‘goede bedoelingen’, bepalend, maar ook de consequenties van het gewenste gedrag voor de betrokkenen, in de praktijk van alledag. Intenties: de open krachten Intenties bij cultuurverandering zijn zaken waar in het algemeen vrij open over gesproken

Lees meer

Cultuurtypologieën Handy

Cultuurtypologieën Handy

In dit artikel behandelen we de vier cultuurtypologieën in termen van machtsspreiding, samenwerkingsgraad en kenmerken mogelijke toepassingen de validiteit van het model de kritiek op het model de relatie met andere cultuurmodellen Onder het artikel verwijzen we naar de cultuurscan die je zelf kunt toepassen. De cultuurtypologieën van Charles Handy

Lees meer

Cultuurniveaus Schein

Cultuurniveaus Schein

    Bij pogingen om een cultuur te begrijpen dreigt het gevaar van simplificering. Cultuur is meer dan ‘de manier waarop we het hier doen’. Voor een goed begrip van een cultuur moeten we beseffen dat cultuur in een organisatie op drie niveaus aanwezig is. Artefacten zijn zichtbare organisatiestructuren en

Lees meer