Performancemanagement

OKR

OKR

OKR is een framework voor het stellen en realiseren van doelen. Ze wordt gebruikt om afstemming in een organisatie te creëren en mensen aan te zetten tot het stellen van concrete doelen. Om de methodiek OKR te kunnen gebruiken moeten we uit kunnen gaan van een missie, visie en strategie.

Lees meer

Rendementmeting Kirkpatrick

Rendementmeting Kirkpatrick

Het model van Kirkpatrick betreft de eerste vier niveaus van het bovenstaande model en betreft de vier niveaus waarop je een opleiding of training kunt meten en beoordelen, vooral gericht op de opgedane kennis. Jack Phillips borduurde op het model van Kirkpatrick door en voegde daar de ROI (Return of

Lees meer

Balanced Score Card

Balanced Score Card

De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced ScoreCard werkt met scorecards. In de top van de organisatie wordt de zogenaamde topcard vastgesteld. Wanneer je

Lees meer

Prestatie Afstemmings Model

Prestatie Afstemmings Model

  Binnen prestatiemanagement wordt gebruik gemaakt van het Prestatie AfstemmingsModel (PAM). Dit model sluit nauw aan bij de Balanced ScoreCard. Stap 1 betreft het formuleren van strategische- en afgeleide afdelingsdoelstellingen. De strategische doelstellingen zijn afgeleid van de missie en visie. In stap 2 worden per functie functiedoelstellingen geformuleerd. Voor een

Lees meer

Klaverbladmodel

Klaverbladmodel

  Het klavermodel schetst de vier inrichtingselementen van een organisatie die met elkaar in evenwicht moeten zijn om gewenste resultaten op korte en lange termijn te bereiken. In dit model worden organisaties beschouwd als een systeem waarbij invoer wordt omgezet in output (producten of diensten) ten behoeve van klanten of

Lees meer

HR-cyclus

HR-cyclus

De behoefte aan HRM, aldus Ten Bos et al, is voortgekomen uit ontwikkelingen op het gebied van technologie (bijv. informatisering en automatisering), economie (bijv. toenemende concurrentie en afnemende productiviteit), het sociale (bijv. kwaliteit van leven/werk/organisatie en verzakelijking) en politiek (bijv. democratisering en beperkte deregulering). Tot ergens in de jaren tachtig

Lees meer

Business maturity model

Business maturity model

  Het BMM benoemt vijf pijlers waarop een bedrijf is gebaseerd: Strategie & Beleidsvorming, Organisatie & Processen, Besturing & Beheersing, Informatietechnologie en Mensen & Cultuur. Binnen die pijlers zijn vier ontwikkelingsniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de organisatie binnen de desbetreffende pijler aangeven. Bedrijven waarbij de vijf pijlers

Lees meer

BSC Strategiekaart

BSC Strategiekaart

  De vier perspectieven van de Balanced ScoreCard hebben een duidelijke relatie met elkaar, er zit een soort volgordelijkheid in: Leer- en groeiperspectief: Welke medewerkersvaardigheden, informatiesystemen en wat voor klimaat is nodig om de interne processen en klantrelaties voortdurend te verbeteren? Intern perspectief: In welke interne processen moet de organisatie

Lees meer