Cultuur

Analyse met de organisatie-ijsberg

Analyse met de organisatie-ijsberg

Voor professionals die streven naar een beter begrip van hun organisatie, biedt deze analyse van zowel de bovenstroom als de onderstroom belangrijke inzichten die nodig zijn voor effectieve leiding, strategische planning en het faciliteren van veranderingen. Deze verkenning stelt je in staat om niet alleen de formele structuren te optimaliseren,

Lees meer

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

De Reflectieve ijsberg De ‘Reflectieve ijsberg’ is een werkvorm waarbij teamleden de kans krijgen om de verschillende lagen van de organisatie-ijsberg – de bovenstroom en onderstroom – te reflecteren en te bespreken. Deze oefening helpt bij het bevorderen van zelfbewustzijn en het bewustzijn van hoe de formele en informele aspecten

Lees meer

Scan ongeschreven regels

Scan ongeschreven regels

De scan ongeschreven regels is een zelfevaluatietool ontworpen om individuen en teams te helpen de ongeschreven regels binnen hun organisatie of afdeling te identificeren en te begrijpen. Deze scan kan inzicht bieden in hoe deze ongeschreven regels de werkomgeving, teamdynamiek en individuele prestaties beïnvloeden. Het doel van de scan is

Lees meer

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvormen rondom ongeschreven regels

Werkvorm: de ongeschreven regels ontcijferen Inleiding Deze werkvorm is ontworpen om teamleden te helpen ongeschreven regels binnen hun organisatie of team te identificeren en te bespreken. Het doel is om een open dialoog te creëren over normen en waarden die niet formeel zijn vastgelegd maar wel een grote invloed hebben

Lees meer

Reflectie ongeschreven regels

Reflectie ongeschreven regels

Deze reflectieopdracht helpt je bij het verkennen van de onzichtbare maar krachtige wereld van ongeschreven regels binnen jouw werkomgeving. Ongeschreven regels – de stille normen, verwachtingen en tradities die ons gedrag en interacties op de werkplek vormgeven – spelen een belangrijke rol in het definiëren van de cultuur en dynamiek

Lees meer

Werkvormen rondom concurrerende waarden (OCAI)

Werkvormen rondom concurrerende waarden (OCAI)

Cultuurkwadrantenspel Ontdek het cultuurkwadranten-spel, ontworpen om deelnemers vertrouwd te maken met de vier cultuurtypen (familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchische cultuur en marktcultuur) en hen te helpen begrijpen hoe deze zich manifesteren in de organisatiecontext. Doelstelling Ons doel is dat deelnemers de kenmerken van elk cultuurtype begrijpen en leren hoe ze deze kunnen

Lees meer

Puzzelen met het OCAI-model

Puzzelen met het OCAI-model

Voor diegenen die op zoek zijn naar een boeiende en interactieve benadering om het OCAI-model (model concurrerende waarden van Cameron en Quinn) te verkennen en toe te passen, biedt deze tool een geschikte oplossing. De tool is specifiek ontworpen om individuen en teams in staat te stellen op een boeiende

Lees meer

Cultuurmodel Denison – scan

Cultuurmodel Denison - scan

Het Denison cultuurmodel kent een scan waarmee de organisatiecultuur in beeld kan worden gebracht. Het geeft een beeld van de huidige cultuur, de effectiviteit daarvan en mogelijkheden tot verbetering. De intellectuele rechten van de originele vragenlijst liggen (uiteraard) bij het internationaal opererende consultancybureau Denison Consultancy. Om te begrijpen hoe je

Lees meer

Cultuurdimensies van Hofstede – scan

Cultuurdimensies van Hofstede - scan

In het cultural framework of binnen de cultuurdimensies van Geert Hofstede onderscheiden we vijf dimensies: kleine machtsafstand versus grote machtsafstand individualisme versus collectivisme masculien versus feminien lage onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding kortetermijngerichtheid versus langetermijngerichtheid   Hoe zien de cultuurdimensies in jouw organisatie eruit? Download de scan. Kruis per cultuurdimensie aan

Lees meer

Cultuurtypologieën Sanders – zelfscan

Cultuurtypologieën Sanders - zelfscan

  Cultuur typologieën Sanders zelfscan Voor hun onderzoek naar bedrijfscultuur hebben Sanders en Neuijen 1.300 ingevulde vragenlijsten uitgewerkt in een gemiddelde score per bedrijf en daarna zijn deze gemiddelde scores aan verschillende statistische analyses onderworpen. Zo is er na te gaan of er dimensies van bedrijfscultuur zijn te onderscheiden. Uit

Lees meer