Cultuurscan concurrerende waarden onderzoeksvariant

 

Voor het model van de concurrerende waarden van Cameron en Quinn hebben we veel tools beschikbaar. Naast een digitale en papieren variant, de Turkse uitvoering, verwerkingssheets en een basisgrafiek, hebben we ook een onderzoeksvariant beschikbaar.
De onderzoeksvariant leidt niet alleen tot een duiding van de cultuur naar familiecultuur, hiërarchische cultuur, marktcultuur of adhocratische cultuur, maar geeft ook nog eens een indicatie hoe het staat met de
– dominante kenmerken
– leiding van de organisatie
– personeelsmanagement
– bindmiddel van de organisatie
– strategische accenten en
– succescriteria.

 

Cultuurdiagnose_onderzoeksvariant