7S-matrix


Het 7S-model wordt gebruikt om een interne analyse van de organisatie te maken. De analyse kan de huidige en/of een toekomstige situatie betrekken.
Idee achter het model is dat de organisatie in evenwicht moet zijn. Sleutel je aan ‘strategie’ dan heeft dat invloed op de andere S’en in het model.
Wanneer je een eerste analyse maakt, dan werk je het model uit met behulp van de checklist voor het 7S-model. Nadat je de analyse hebt gemaakt, is het verstandig om de S’en tegenover elkaar in een matrix te zetten.

Stel dat je een nieuwe kernwaarde toevoegt aan de kernwaarden van de organisatie (shared values), wat is dan de invloed op ‘strategie’, ‘staff’ en de andere vier S’en?
Door de matrix helemaal in te vullen, bij voorkeur samen met een aantal andere collega’s, kan je het totaal overzien en kijken waar specifieke acties moeten worden ondernomen.

Onderstaande matrix is een variatie op de oorspronkelijke matrix. Lees verder …

Voor meer uitleg bekijk je de slideshow onderaan deze pagina.


De matrix gebruik je om te controleren of er voldoende afstemming is tussen elk van de elementen:
•  Begin met je ‘gedeelde waarden’: zijn ze in overeenstemming met de structuur, strategie en systemen?  Zo niet, wat moet er veranderen?
•  Kijk dan naar de harde elementen. Hoe goed werkt een ieder element en ondersteunt het de anderen?  Identificeer waar veranderingen moeten worden gemaakt.
•  Vervolgens kijk je op de andere zachte elementen.  Ondersteunen ze de harde elementen? Ondersteunen ze elkaar? Zo niet, wat moet er veranderen?
•  Door de elementen aan te passen en af te stemmen, moet je door een iteratief (en vaak tijdrovend) proces van het maken van aanpassingen en dan opnieuw te analyseren hoe die effect hebben op de andere elementen en hun uitlijning. Het eindresultaat van betere prestaties is al deze moeite waard.