Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

7S-matrix

 

Het 7S-model wordt gebruikt om een interne analyse van de organisatie te maken. De analyse kan de huidige en/of een toekomstige situatie betrekken.
Idee achter het model is dat de organisatie in evenwicht moet zijn. Sleutel je aan ‘strategie’ dan heeft dat invloed op de andere S’en in het model.
 

Wanneer je een eerste analyse maakt, dan werk je het model uit met behulp van de checklist voor het 7S-model. Nadat je de analyse hebt gemaakt, is het verstandig om de S’en tegenover elkaar in een matrix te zetten.
 

Stel dat je een nieuwe kernwaarde toevoegd aan de kernwaarden van de organisatie (shared values), wat is dan de invloed op ‘strategie’, ‘staff’ en de andere vier S’en?
Door de matrix helemaal in te vullen, bij voorkeur samen met een aantal andere collega’s, kan je het totaal overzien en kijken waar specifieke acties moeten worden ondernomen.

 

 

7S-matrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


De matrix gebruik je om te controleren of er voldoende afstemming is tussen elk van de elementen:
•  Begin met je ‘gedeelde waarden’: zijn ze in overeenstemming met de structuur, strategie en systemen?  Zo niet, wat moet er veranderen?
•  Kijk dan naar de harde elementen. Hoe goed werkt een ieder element en ondersteunt het de anderen?  Identificeer waar veranderingen moeten worden gemaakt.
•  Vervolgens kijk je op de andere zachte elementen.  Ondersteunen ze de harde elementen? Ondersteunen ze elkaar? Zo niet, wat moet er veranderen?
•  Door de elementen aan te passen en af te stemmen, moet je door een iteratief (en vaak tijdrovend) proces van het maken van aanpassingen en dan opnieuw te analyseren hoe die effect hebben op de andere elementen en hun uitlijning. Het eindresultaat van betere prestaties zal de moeite waard.
 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.