Checklist 7S-model

Hier zijn enkele vragen die je nodig hebt om de situatie van de organisatie met behulp van het 7S-model te verkennen. Gebruik ze om de huidige (punt A) situatie eerst en analyseren en herhaal de oefening voor de voorgestelde situatie (punt B).

Onderstaande vragen zijn hulpvragen, bedoeld ter ondersteuning. Probeer zo veel als mogelijk bewijslast te verzamelen voor je observaties. Gebruik de 7S-matrix om te controleren of er voldoende afstemming is tussen de verschillende elementen van het 7S-model.

 

Strategie:

 • Wat is onze strategie?
 • Hoe zijn we van plan onze doelstellingen te bereiken?
 • Hoe gaan we om met de concurrentiedruk?
 • Hoe gaan we om met de veranderingen in de vraag van klanten?
 • Hoe wordt de strategie aangepast op het gebied van duurzaamheid?

Structuur:

 • Hoe is het bedrijf/team in/verdeeld?
 • Hoe zit de hiërarchie in elkaar?
 • Hoe coördineren de verschillende afdelingen hun activiteiten?
 • Hoe organiseren de teamleden zich en sluiten ze aan op de doelstellingen?
 • Wordt de besluitvorming en de controle centraal of decentraal genomen en uitgevoerd? Is dit zoals het zou moeten worden, gelet op wat we aan het doen zijn?
 • Waar lopen de communicatielijnen? Expliciet en impliciet?

Systemen:

 • Wat zijn de belangrijkste systemen die de organisatie uit te voeren? Overweeg financiële en HR-systemen, evenals de communicatie en opslag van documenten.
 • Waar zijn de controles en hoe worden ze gecontroleerd en geëvalueerd?
 • Welke interne regels en processen gebruikt het team om op het goede spoor te blijven?
 

Gedeelde waarden:

 • Wat zijn de kernwaarden?
 • Wat is de bedrijfscultuur/teamcultuur?
 • Hoe sterk zijn de waarden?
 • Wat zijn de fundamentele waarden waarmee het bedrijf/team werd opgebouwd?

Stijl:

 • Hoe participatief is het management/stijl van leidinggeven?
 • Hoe effectief is dat leiderschap?
 • Hebben medewerkers/team de neiging meer competitief of coöperatief te zijn? Wat zijn daarvan de effecten?
 • Zijn er echte teams die functioneren binnen de organisatie of zijn ze gewoon werkgroepen?

Personeel:

 • Welke posities of specialisaties zijn vertegenwoordigd binnen het team?
 • Welke posities moeten worden ingevuld?
 • Zijn er hiaten in de vereiste competenties?

Vaardigheden:

 • Wat zijn de sterkste vaardigheden vertegenwoordigd binnen het bedrijf/team?
 • Zijn er lacunes in vaardigheden? Zo ja, welke?
 • Wat staat het bedrijf/team bekend om?
 • Hebben de huidige medewerkers/teamleden de mogelijkheid om hun werk te doen?
 • Hoe worden de vaardigheden gemonitord en beoordeeld?

 
 


 

checklist_7S