Werkvormen rondom organisatiemetaforen Morgan

Metafoor-mapping

Inleiding

Deze werkvorm richt zich op het verkennen van de organisatiemetaforen van Gareth Morgan door teams hun eigen organisatie te laten analyseren en in kaart te brengen door middel van één of meerdere metaforen. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige organisatiecultuur, structuur en dynamiek.

Doelstelling

Deelnemers helpen te begrijpen welke metafoor (of metaforen) hun organisatie het beste beschrijft, en identificeren welke aspecten van de organisatie versterkt of verbeterd kunnen worden.

Benodigde materialen

 • Groot vel papier of whiteboard
 • Stiften of whiteboard markers
 • Kopieën van een korte beschrijving van elke metafoor
 • Notitieblokken en pennen voor de deelnemers

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in kleine groepen en geef elke groep een korte beschrijving van de acht organisatiemetaforen van Morgan.
 • Vraag elke groep om hun organisatie te bespreken en te bepalen welke metafoor (of metaforen) het meest duidelijk hun huidige situatie weergeeft.
 • Gebruik het grote vel papier of het whiteboard om een ‘metafoor map’ te creëren. Laat de groepen hun gekozen metafoor (of metaforen) op de map tekenen en illustreren met voorbeelden uit hun organisatie.
 • Vraag elke groep om hun map te presenteren en te bespreken hoe hun gekozen metafoor hun perspectief op de organisatie heeft veranderd of versterkt.
 • Sluit af met een groepsdiscussie over mogelijke acties of veranderingen die kunnen worden ondernomen op basis van de inzichten uit de oefening.

Metafoor transformatie-workshop

Inleiding

Deze interactieve workshop daagt deelnemers uit om na te denken over hoe hun organisatie zou functioneren als deze door een andere metafoor werd beschreven. Het doel is om creatief denken te stimuleren en nieuwe inzichten te genereren voor organisatieontwikkeling.

Doelstelling

Deelnemers aanmoedigen om alternatieve perspectieven op hun organisatie te verkennen door deze te bekijken door de lens van een andere metafoor, en om vernieuwende ideeën voor verandering en verbetering te bedenken.

Benodigde materialen

 • Beschrijvingen van de acht organisatiemetaforen
 • Flip-over of whiteboard
 • Markers
 • Post-its
 • Ruimte voor breakout-sessies

Instructie

 • Introduceer kort de acht organisatiemetaforen en hun betekenis.
 • Deel de deelnemers op in kleine groepen en wijs elke groep een metafoor toe die verschilt van hoe ze hun eigen organisatie momenteel zien.
 • Vraag elke groep om te brainstormen en ideeën te genereren over hoe hun organisatie zou functioneren, beslissingen zou nemen, en zou communiceren als deze volledig volgens de toegewezen metafoor zou opereren.
 • Laat de groepen hun ideeën op post-its schrijven en deze op een flip-over of whiteboard plakken.
 • Elke groep presenteert hun visie en de veranderingen die zij voorstellen. Discussieer over hoe deze nieuwe perspectieven waarde kunnen toevoegen of nieuwe uitdagingen kunnen presenteren.
 • Reflecteer als grote groep op het proces en bespreek of er ideeën zijn die geïmplementeerd kunnen worden.

Metafoor debatten

Inleiding

Deze werkvorm gebruikt het format van een debat om de voor- en nadelen van elke organisatiemetafoor te verkennen. Het doel is kritisch denken te bevorderen en een dieper begrip van elke metafoor en haar toepassing op de organisatie te ontwikkelen.

Doelstelling

Deelnemers in staat stellen om kritisch en analytisch na te denken over de verschillende organisatiemetaforen en hoe deze de perceptie van organisatorische uitdagingen en oplossingen beïnvloeden.

Benodigde materialen

 • Beschrijvingen van de acht organisatiemetaforen
 • Ruimte voor debat met podium of sprekersgebied
 • Timer

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in teams, elk toegewezen aan een van de metaforen.
 • Elk team krijgt tijd om argumenten voor te bereiden die de voordelen van hun toegewezen metafoor ondersteunen en hoe deze kan worden toegepast om organisatorische problemen aan te pakken.
 • Stel een debat op waarbij elk team hun metafoor verdedigt tegen kritische vragen van andere teams.
 • Gebruik een timer om ervoor te zorgen dat elk team gelijke spreektijd krijgt.
 • Sluit af met een reflectieronde waarin elk team de inzichten deelt die ze hebben opgedaan door het debat.

Metaforische zelfreflectie

Inleiding

Deze werkvorm richt zich op individuele zelfreflectie binnen de context van de organisatiemetaforen van Gareth Morgan. Deelnemers onderzoeken persoonlijk hoe zij hun rol binnen de organisatie zien door de lens van verschillende metaforen, wat inzicht geeft in hun waarden, overtuigingen en de dynamiek van hun werkplek.

Doelstelling

Het doel is individuele medewerkers te helpen hun eigen percepties en gedragingen binnen de organisatie te begrijpen en te reflecteren op hoe deze passen binnen de bredere organisatorische context.

Benodigde materialen

 • Beschrijvingen van de acht organisatiemetaforen
 • Werkbladen met vragen en reflectieoefeningen afgestemd op elke metafoor
 • Pennen en notitieblokken

Instructie

 • Geef elke deelnemer een set werkbladen met een beschrijving van de acht metaforen en bijbehorende reflectievragen.
 • Instrueer de deelnemers om individueel na te denken over en te antwoorden op de vragen, waarbij ze overwegen hoe elke metafoor van toepassing kan zijn op hun eigen ervaringen en waarnemingen binnen de organisatie.
 • Moedig hen aan om specifiek te reflecteren op hoe hun rol en gedrag worden beïnvloed door de organisatorische structuren, culturen, en dynamiek die door de verschillende metaforen worden belicht.
 • Organiseer een plenaire sessie waarin deelnemers de mogelijkheid krijgen om hun inzichten en reflecties te delen, en discussieer over de gemeenschappelijke thema’s en verschillen in perceptie.
 • Sluit af met een groepsdiscussie over hoe deze persoonlijke inzichten kunnen bijdragen aan een beter begrip en verbetering van de organisatorische dynamiek.

Het Metafoor-innovatielab

Inleiding

Deze creatieve werkvorm nodigt teams uit om innovatieve oplossingen voor organisatorische uitdagingen te ontwerpen door de toepassing van verschillende metaforen. Het stimuleert out-of-the-box denken en de toepassing van cross-metaforische inzichten voor het oplossen van complexe problemen.

Doelstelling

Het faciliteren van innovatie en creativiteit in probleemoplossing door teams te laten werken met en tussen de verschillende metaforen van Morgan om nieuwe benaderingen voor organisatorische uitdagingen te ontwikkelen.

Benodigde materialen

 • Kaarten of slides met beschrijvingen van de acht organisatiemetaforen
 • Whiteboards of flip-overs en markers
 • Post-its
 • Ruimte voor breakout-sessies

Instructie

 • Verdeel de deelnemers in multidisciplinaire teams en presenteer een reeks organisatorische uitdagingen of scenario’s.
 • Wijs elk team toe aan een specifieke metafoor om als lens te gebruiken voor hun probleemoplossingsproces.
 • Vraag teams om innovatieve oplossingen te genereren voor de gepresenteerde uitdagingen door strikt vanuit hun toegewezen metafoor te denken.
 • Halverwege de sessie, roteer de metaforen tussen de teams om hen te stimuleren hun aanpak vanuit een nieuw perspectief te heroverwegen.
 • Laat elk team hun oorspronkelijke en aangepaste oplossingen presenteren en reflecteer op hoe de verandering van metafoor hun benadering van probleemoplossing heeft beïnvloed.
 • Sluit af met een plenaire discussie over de waarde van het gebruik van verschillende perspectieven bij het benaderen van organisatorische vraagstukken en het stimuleren van innovatie.