Onderzoek met interviews

Het uitvoeren van onderzoek met interviews binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse is een effectieve manier om persoonlijke inzichten, verhalen en interpretaties te verzamelen die niet altijd uit documentonderzoek naar voren komen. Interviews moeten gevonden informatie verifiëren en verder uitdiepen.

Doelstelling en onderzoeksvragen formuleren

Bepaal wat je wilt bereiken met de interviews. Dit kan variëren van het verkrijgen van inzicht in specifieke historische gebeurtenissen tot het begrijpen van de cultuurevolutie binnen de organisatie.

Stel specifieke vragen die je door middel van de interviews beantwoord wilt zien. Zorg ervoor dat deze vragen aansluiten bij je doelstellingen.

Selectie van respondenten

Kies individuen die waardevolle inzichten kunnen bieden op basis van hun ervaringen en rollen binnen de organisatie. Dit kunnen huidige en voormalige werknemers zijn, waaronder leidinggevenden, medewerkers die al heel lang bij de organisatie werken en andere belangrijke stakeholders.

Zorg voor een brede vertegenwoordiging van perspectieven door mensen uit verschillende delen van de organisatie en met verschillende ervaringen te selecteren.

Interviewvoorbereiding

Maak een lijst met vragen en onderwerpen die je tijdens het interview wilt bespreken. Dit dient als een flexibel raamwerk om het gesprek te leiden.

Regel de praktische zaken zoals de datums, tijden, locaties of digitale platformen voor de interviews. Overweeg toestemming te vragen voor het opnemen van de gesprekken voor nauwkeurige documentatie.

Uitvoeren van interviews

Begin elk interview met een inleiding die het doel van het onderzoek uitlegt en bouw een vertrouwelijke sfeer op.

Gebruik de interviewleidraad flexibel en sta open voor het volgen van interessante zijpaden die tijdens het gesprek ontstaan.

Wees een actieve luisteraar, moedig de respondent aan om uit te weiden over onderwerpen en vraag door waar nodig.

Analyse van de gegevens

Transcribeer de opgenomen interviews indien mogelijk, om een nauwkeurige tekstuele representatie van de gesprekken te hebben.

Identificeer thema’s, patronen en inzichten die uit de interviews naar voren komen. Dit kan handmatig of met behulp van kwalitatieve data-analyse software.

Synthese en interpretatie

Combineer de inzichten uit de interviews met bevindingen uit documentenanalyses en andere onderzoeksmethoden om een vollediger beeld van de organisatiehistorie te krijgen.

Gebruik de verzamelde gegevens om conclusies te trekken die de onderzoeksvragen beantwoorden en inzicht geven in de organisatiehistorie.

Rapportage

Stel een rapport samen dat de belangrijkste inzichten, verhalen en thema’s uit de interviews benadrukt, ondersteund door citaten en voorbeelden.

Deel de resultaten met relevante stakeholders binnen de organisatie en gebruik de inzichten om toekomstige beslissingen en strategieën te informeren.

Het uitvoeren van interviews als onderdeel van een organisatiehistorie-analyse biedt een rijke bron van kwalitatieve gegevens die kunnen helpen bij het vormen van een beter begrip van de organisatie, haar cultuur en haar ontwikkeling door de tijd heen.