Teammanagement

DINAMO-model

DINAMO-model

Het succes van een verandering in een organisatie wordt bepaald door de mensen die daar werken. De mens is de kritieke factor in de verandering. In hoeverre zijn de mensen (medewerkers en management) bereid om de verandering te ondersteunen? Met het DINAMO-model kan de veranderbereidheid van mensen in een organisatie

Lees meer

EDGE-model

Het EDGE® model is gebaseerd op diverse theorieën uit de literatuur over teams. Er is met name gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Katzenbach, Adizes, Quinn en Cameron. Het doel van het model is om in essentie de kenmerken die de effectiviteit van teams bepalen, terug te brengen in één

Lees meer

Teamrollen

Teamrollen

    Teams bestaan uit verschillende mensen, ieder met z’n eigen eigenaardigheden en z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maar ook met z’n eigen favoriete rol. In teams zie je dat telkens dezelfde pietje-precies de planning maakt. Je ziet dat altijd dezelfde de boel even flink opjut. Mensen hebben sterk de neiging om

Lees meer

Teamontwikkeling Tuckman

Teamontwikkeling Tuckman

  Bruce Wayne Tuckman publiceerde in 1965 een artikel genaamd ‘Developmental Sequence in Small Groups’. Het gebruikte model werd invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling. Het model van stadia in de ontwikkeling van teams van Tuckman geeft inzicht in de mogelijke groei van een team in de tijd. Volgens Tuckman

Lees meer

Teameffectiviteitsmodel

Teameffectiviteitsmodel

  De oorzaak van conflicten in teams ligt op een hoger niveau in de piramide dan waar het verschijnt. De dialoog ter verbetering van de samenwerking begint bovenaan in de piramide. Het teameffectiviteitsmodel gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide)

Lees meer

Effectief teamfunctioneren

Effectief teamfunctioneren

  Het model voor effectief teamfunctioneren bestaat uit vijf niveaus die samen de basis vormen voor een goed functionerend team. Deze niveaus zijn als volgt geordend: Doelen en resultaten Taak- en rolverdeling Onderlinge verhoudingen en teamcultuur Werkafspraken, procedures, besluitvorming Motivatie individu Doelen en resultaten Het niveau van doelen en resultaten

Lees meer