EDGE-model


Het EDGE® model is gebaseerd op diverse theorieën uit de literatuur over teams. Er is met name gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Katzenbach, Adizes, Quinn en Cameron. Het doel van het model is om in essentie de kenmerken die de effectiviteit van teams bepalen, terug te brengen in één schema. Teamleden kunnen vi aon line stellingen hun mening geven over thema’s die spelen in het team. De huidige en gewenste situatie worden zo in één oogopslag duidelijk. Deze situaties zien er uit als een soort foto, een momentopname van hoe het team denkt over zichzelf op dat moment. En dat is een veilige ingang om te praten over hoe het team kan komen van de huidige naar gewenste situatie. De EDGE wordt dan ook veel toegepast als ‘praatplaat’ bij het vertrek voor verandering in en met een team.

Het model is opgebouwd uit 8 hoofd- en 24 subthema’s. De bovenkant van het model vertegenwoordigt de wat hardere kant, met bijvoorbeeld thema’s als strategie, doelen en functies van het team. De onderkant van het model gaat vooral over de wat zachtere componenten als communicatie, samenwerking, talenten en feedback.

Een van de voordelen bij de toepassing is – nadat een team zichzelf heeft gescoord via de on line test – dat je het team als totaal in beeld krijgt, maar ook kunt inzoomen op een deel van het team, bijvoorbeeld zonder de leidinggevende.

Je ziet meteen bij het model welke de thema’s zijn die aandacht behoeven en welke volgens het team al dik in orde zijn. Zo wordt het makkelijker te kiezen waar je als team je energie op wilt zetten. Die kun je immers maar één keer uitgeven.

Een voorbeeld: huidig en gewenst

In de binnenste cirkel in het model zijn twee weergaven te zien. Een stippellijn, deze geeft aan de gewenste situatie van het thema (lees in de buitenring het thema). Hoe meer de stippellijn is verwijderd van het centrum (de roos) van de cirkel, dus hoe meer naar de buitenkant, hoe groter de wens is. Alle gearceerde driehoeken in de binnenste cirkel geven aan wat geldig is voor de huidige situatie, met betrekking tot het betreffende thema.

In dit voorbeeld vindt het team dat er bijvoorbeeld al heel veel samenhang is (zie rechtsonder) maar nog veel aan visie gedaan moet worden (rechtsboven). Via de stellingen kan achterhaald worden wat men precies verandert wil hebben. Hoe, dat bepaal je samen in het team.

Voorbeeld van een testresultaat op 24 subthema’s niveau

 

Model en theorie i.r.t. anderen

Er zijn natuurlijk meerdere teamtesten en modellen. Echter, het grote verschil tussen de EDGE en bijvoorbeeld de Belbin-test is, dat Belbin vooral insteekt op teamrollen. De EDGE steekt vooral in op teamthema’s die er spelen. In feite is de EDGE een soort van thermometer voor het team op die thema’s, en met name door dat er via de test gemeten wordt op huidig en gewenst. Bij de meeste tests wordt alleen op de huidige situatie gemeten.

In feite is de EDGE een analysemodel, of een foto die je maakt van het team. Daarna begint het pas. Hoe komen we van A naar B? En waar wil en moet het team in groeien. Die antwoorden worden gegeven via de test, maar nog niet de route er naar toe. Dat doe je in de praktijk met het team, eventueel met een begeleider erbij.
Wat daarbij handig kan zijn is bijvoorbeeld Tuckman die iets zegt over teamontwikkelstadia. In feite een groeimodel voor teams. Daaraan zou je het kunnen relateren en een route samen kunnen bepalen.

Een ander model wat in aanmerking komt voor de groeiroute van het team zijn de stadia van Lencioni. In zijn piramidemodel vertelt Lencioni dat het belangrijk is de piramide van onderaf op te bouwen, nl. eerst vertrouwen en veiligheid creëren voordat je goed samen kunt werken aan resultaten. Hoewel dit logisch klinkt, zijn veel teams al bestaand en moeten zij direct presteren, en dat kan een enorme valkuil zijn. (zie ook hieronder voor Lencioni’s boek etc)
Daarom is het van belang via de EDGE eerst in kaart te brengen waar het team staat (huidige situatie) en waar het team naar toe wil of moet (gewenste situatie), alvorens je samen bepaalt waar je als team je energie in gaat zetten.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

De vijf frustraties van teamwork

  In ‘De vijf frustraties van teamwork‘ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg

Posted in HR-management, Teammanagement | Tagged , , | Comments Off on De vijf frustraties van teamwork

The Wisdom of Teams

  De auteurs spraken met honderden mensen in meer dan vijftig verschillende teams in dertig bedrijven om te ontdekken wat bijdraagt aan de effectiviteit van teamprestaties. Enkele bevindingen: formele hiërarchie is eigenlijk goed voor de teams; succesvolle teamleiders hebben geen ideaal profiel; inzet voor prestaties doelstellingen is belangrijker dan de

Posted in HR-management, Teammanagement | Tagged , | Comments Off on The Wisdom of Teams
Aanvullende artikelen

Patrick Lencioni: waarom teams (bijna) nooit werken

    Bestsellerauteur Patrick Lencioni over succesvolle teams, en de vijf frustraties bij samenwerking. ‘We gaan ongemak uit de weg.’ Laat één ding meteen duidelijk zijn: een groep mensen die in een bedrijf samenwerkt is iets volstrekt anders dan een team. De Amerikaanse organisatieadviseur Patrick Lencioni wil er geen misverstanden

Posted in HR-management | Tagged | Comments Off on Patrick Lencioni: waarom teams (bijna) nooit werken

Hoe creëer ik een topteam?

    Edger Gubbels ontwikkelde een teamtest en -model om daarmee grip te krijgen op de teameffectiviteit. Het model meet de kwaliteit en de effectiviteit van teams. Het model is toepasbaar voor projectteams, zelfsturende teams, operationele teams, managementteams, directies, besturen, multidisciplinaire teams, startende teams, vastgelopen teams, teams die willen weten

Posted in HR-management | Tagged | Comments Off on Hoe creëer ik een topteam?
Tools om zelf toe te passen

Test EDGE-model

De EDGE Teamtest is een digitale test die door het hele team wordt gemaakt. Het doel van de test is om kwaliteit en effectiviteit van groepen en teams te meten. De test is geschikt voor alle soorten van teams (MT’s, projectteams, productieteams) maar ook units, afdelingen enz. De invultijd kost

Posted in Teammanagement | Tagged | Comments Off on Test EDGE-model
Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Edger Gubbels

Edger Gubbels is een senior organisatieadviseur, trainer/docent en coach die ervaring heeft in het begeleiden van veranderprocessen en managementvraagstukken. Werkt zowel in profit als not for profit met o.a. cultuurveranderingen; MD-trajecten; leiderschapsvragen; implementaties van performancemanagement, resultaatverantwoordelijke teams; begeleid teamconflicten enz. Edger is werkzaam aan de Business School Nederland en Universiteit

Posted in Experts | Tagged | Comments Off on Edger Gubbels