Teamrollen

Teamrollen


 

 
Teams bestaan uit verschillende mensen, ieder met z’n eigen eigenaardigheden en z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maar ook met z’n eigen favoriete rol. In teams zie je dat telkens dezelfde pietje-precies de planning maakt. Je ziet dat altijd dezelfde de boel even flink opjut. Mensen hebben sterk de neiging om in teams telkens dezelfde rol te pakken. Dat is heel handig want dan weet je tenminste wat je aan elkaar hebt. Maar het is ook wel wat benauwend: er zijn meer rollen die je kunt oppakken.

Belbin is op basis van onderzoek tot acht teamrollen gekomen:

Bedrijfsman, werker
Nuchter, ordelijk en taakgericht. De harde werker, met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw.
Zwakheden: soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend.

Brononderzoeker
Extravert, enthousiast en avontuurlijk. De netwerker, die makkelijk contacten legt en onderhoudt en altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Zwakheden: snel verveeld, nonchalant met betrekking tot details.

Plant, denker
Solistisch, rijk aan verbeelding en fantasie. Een creatieve denker en vrije geest.
Zwakheden: is sterk op innerlijke denkwereld gericht en kan daardoor verstrooid en afwezig lijken. Trekt zich weinig aan van protocol en conventies.

Monitor, toetser, waarschuwer
Verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus, koel en objectief, die over veel kennis beschikt.
Zwakheden: soms te voorzichtig en afwachtend. Door zijn kritische zin en relativerend vermogen weinig inspirerend en weinig in staat anderen te motiveren.

Vormer
Extravert en dynamisch, gepassioneerd en wilskrachtig. Sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging, gaat tot het uiterste en weet mensen in beweging te krijgen.
Zwakheden: is ongeduldig en kan driftig reageren als hij wordt tegengewerkt. Heeft de neiging anderen te provoceren en gevoelens te kwetsen.

Coördinator, voorzitter
De natuurlijke coördinator, die de procedures aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen.
Zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.

Zorgdrager, afmaker
Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig. Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken.
Zwakheden: kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit handen geven.

Groepswerker
Behulpzaam en attent, gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Diplomatiek, kan met iedereen overweg.
Zwakheden: kan te meegaand zijn, kan moeilijk omgaan met conflicten en kan daardoor in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Specialist
De toegewijde vakman. Een stille eenling, die zich in een team niet zo thuis voelt, en zijn bijdrage levert door veel te weten van een doorgaans beperkt vakgebied.
Zwakheden: waagt zich niet gauw buiten het eigen vakgebied en is weinig geïnteresseerd in de complementaire bijdragen van anderen.

 

 

 

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Verbeteren van teams

  De Thema-klassieker ‘Verbeteren van teams’ is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed – dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera –

Posted in Teammanagement | Tagged | Comments Off on Verbeteren van teams

Teamrollen op het werk

Een goed team is geen willekeurige verzameling individuen, maar bestaat uit teamleden met verschillende rollen. Om optimaal te functioneren, moet elk teamlid de rol vervullen die hem van nature het beste ligt. Dit is het uitgangspunt van de beroemde teamrollentheorie van Belbin. Managers en managementtrainers over de hele wereld gebruiken

Posted in Teammanagement | Tagged | Comments Off on Teamrollen op het werk

Het geheim van teamwork

  Iedereen kent de voorbeelden van echt goed teamwork: bij de Eerste Hulp, het leger, in een orkest… Succesvolle teams zijn goed op elkaar ingespeelde professionals, die hun eigen talenten aanvullen met wat Ken Blanchard ‘team skills’ noemt: onder meer goede doelen stellen, probleem oplossend denken en besluitvaardigheid. In deze

Posted in Leiderschap en management, Persoonlijk management | Tagged , | Comments Off on Het geheim van teamwork
Aanvullende artikelen

Combinatie van teamrollen in onszelf: vrienden of vijanden?

De teamrollen van Belbin hebben allen eigen karakteristieke kenmerken. Maar de meeste mensen hebben de beschikking over meerdere teamrollen. Hoe werken die teamrollen op elkaar in? En: kun je zelf invloed uitoefenen op de manier waarop je teamrollen zich in combinatie vertonen? Hanneke Laarakker en Vincent Aalbers beschrijven hoe het

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , | Comments Off on Combinatie van teamrollen in onszelf: vrienden of vijanden?

Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden

  Het herpositioneren van een onderneming is geen makkelijke opgave. In het begin is het spannend en interessant maar na verloop van tijd kan de reden van de verandering naar de achtergrond verdwijnen. Als dat gebeurt is het niet ongebruikelijk dat medewerkers, afdelingen of hele ondernemingen terugvallen in hun oude

Posted in Teammanagement | Tagged | Comments Off on Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden

Tien tips om de kracht van uw team te ontsluiten

  Voor de meeste bedrijven is het geen makkelijke tijd. Soms zijn vacaturestops nog steeds van kracht en zult u alles op alles moeten zetten om alles uit uw huidige team te halen. Maar het bewijs is er: als managers hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, is

Posted in Teammanagement | Tagged | Comments Off on Tien tips om de kracht van uw team te ontsluiten
Tools om zelf toe te passen

Teamrollentest

Teams bestaan uit verschillende mensen, ieder met z’n eigen eigenaardigheden en z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maar ook met z’n eigen favoriete rol. In teams zie je dat telkens dezelfde pietje-precies de planning maakt. Je ziet dat altijd dezelfde de boel even flink opjut. Mensen hebben sterk de neiging om in teams

Posted in HR-management, Leiderschap en management, Projectmanagement, Teammanagement | Tagged , , | Comments Off on Teamrollentest

 

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer over teammanagement? - klik hier