Teameffectiviteitsmodel

 

De oorzaak van conflicten in teams ligt op een hoger niveau in de piramide dan waar het verschijnt.

De dialoog ter verbetering van de samenwerking begint bovenaan in de piramide.

Het teameffectiviteitsmodel gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide) van invloed zijn op de lager gelegen thema’s.

Een onuitgesproken conflict over de onderlinge rolverdeling kan bijvoorbeeld de eigenlijke oorzaak zijn van scheve verhoudingen.

Ook kunnen de verschillende opvattingen over het doel van een team, ertoe leiden dat werkafspraken regelmatig niet worden nagekomen. Als team doe je er dus verstandig aan een discussie over het verbeteren van de samenwerking te starten met de thema’s bovenin de piramide.

Bron: Schouten, J., etal, Verbeteren van teams, Thema, Zaltbommel, 2008


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek groepsdynamica – 11de herziene druk

  Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen. Door haar brugfunctie tussen psychologie en sociologie neemt de groepsdynamica een unieke plaats in binnen de sociale wetenschappen. Dit boek behandelt de hoofdthema’s uit de groepsdynamica, waaronder niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, feedback, besluitvorming, conformiteit en het functioneren van

Posted in Cultuur, Leiderschap en management, Performancemanagement, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Handboek groepsdynamica – 11de herziene druk

De Rockefeller-strategie

“De Rockefeller-strategie” van Verne Harnish is een boek dat ondernemers en bedrijfsleiders begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van effectieve groeistrategieën voor hun organisaties. Het boek is gebaseerd op de principes en strategieën die zijn gebruikt door John D. Rockefeller, een van de meest succesvolle zakenmagnaten in de Amerikaanse geschiedenis.

Posted in Financieel management, HR-management, Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management | Tagged , , , , , , | Comments Off on De Rockefeller-strategie
Aanvullende artikelen

Meer effectiviteit door het OR-team

Dit artikel benadrukt het belang van effectieve teambuilding binnen een ondernemingsraad. Het Teameffectiviteitsmodel, ontwikkeld door organisatie-adviseurs Kamminga en Schouten, wordt aangehaald als een nuttig instrument om teamverbeteringen aan te brengen. Het model richt zich op hoofdzaken zoals missie, doelen, rollen en taken, werkafspraken, procedures en persoonlijke verhoudingen. Door deze aspecten

Posted in Artikelen, Teammanagement | Tagged , | Comments Off on Meer effectiviteit door het OR-team

Samenwerken in een team

Samenwerken kun je vergelijken met een balsport die door een groep gespeeld wordt. Net als bij voetbal of volleybal, willen de teamleden iets ‘winnen’, ze willen iets bereiken. De bal die we hiervoor hebben ontwikkeld, hebben we het MET-model genoemd: Model voor Effectief Teamfunctioneren. De basis voor goed teamfunctioneren wordt

Posted in Teammanagement | Tagged , | Comments Off on Samenwerken in een team

Teamleren

  Auteur: Thijs Homan Het behoeft geen betoog dat het effectief functioneren en leren van teams een levensvoorwaarde is voor organisaties. Goed functionerende teams hebben een lerend en probleemoplossend vermogen dat groter is dan de som van de individuele lerende en probleemoplossende vermogens, zo is de redenering. Daarmee kunnen teams

Posted in Teammanagement | Tagged , , | Comments Off on Teamleren
Tools om zelf toe te passen

Effectief teamfunctioneren – scan

De scan effectief teamfunctioneren geeft inzicht in de mate waarin een team al dan niet functioneert. De scan effectief teamfunctioneren hoort nadrukkelijk bij het model effectief teamfunctioneren, maar kan ook worden gebruikt bij het teameffectiviteitsmodel. De scan effectief teamfunctioneren geeft inzicht in doelen en resultaten taak- en rolverdeling onderlinge verhoudingen

Posted in Teammanagement | Tagged , | Comments Off on Effectief teamfunctioneren – scan

Teamaudit

  Teamaudit is een scan om alleen of met elkaar naar een team te kijken. Op basis van veertig vragen krijg je inzicht op een aantal teamaspecten: balans teamsamenstelling teamklimaat effectiviteit overleggen duidelijke missie duidelijkheid rolverdeling leiderschap teamleider hulprelaties met andere teams tevredenheid team open denkwijze winnaarsmentaliteit     Het

Posted in Teammanagement | Tagged , | Comments Off on Teamaudit

Teamrollentest

Teams bestaan uit verschillende mensen, ieder met z’n eigen eigenaardigheden en z’n eigen gebruiksaanwijzing. Maar ook met z’n eigen favoriete rol. In teams zie je dat telkens dezelfde pietje-precies de planning maakt. Je ziet dat altijd dezelfde de boel even flink opjut. Mensen hebben sterk de neiging om in teams

Posted in HR-management, Leiderschap en management, Projectmanagement, Teammanagement | Tagged , , | Comments Off on Teamrollentest
Meer over teammanagement? - klik hier