Teamaudit

 

Teamaudit is een scan om alleen of met elkaar naar een team te kijken.

Op basis van veertig vragen krijg je inzicht op een aantal teamaspecten:

 • balans teamsamenstelling
 • teamklimaat
 • effectiviteit overleggen
 • duidelijke missie
 • duidelijkheid rolverdeling
 • leiderschap teamleider
 • hulprelaties met andere teams
 • tevredenheid team
 • open denkwijze
 • winnaarsmentaliteit

 
 

Het gaat goed wanneer alle teamaspecten minimaal 12 of 13 scoren op een schaal van 20. Wanneer op aspecten een lagere score zit, kan je kijken welke acties moeten worden ondernomen om uiteindelijk de score te verhogen. Een model als teameffectiviteit kan daarbij behulpzaam zijn.

Je begrijpt dat deze scan optimaal wordt ingezet wanneer ieder teamlid deze scan afzonderlijk invult en dat de resultaten daarna worden vergeleken en besproken.

 
 


 

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier

 

 

De scan is gebaseerd op de volgende stellingen:

 • De teamleden zijn tevreden en voelen zich betrokken.
 • De teamleider (chef) geeft op de juiste manier leiding aan deze groep.
 • Ieder teamlid weet wat van hem of haar wordt verwacht.
 • Onze vergaderingen zijn effectief (productief).
 • Teamleden gaan op een open manier met elkaar om.
 • We hebben als team alle deskundigheid in huis om ons werk te doen.
 • We hebben een goede constructieve relatie met andere teams waarmee we moeten samenwerken.
 • Wij weten als team precies wat onze verantwoordelijkheden zijn.
 • De teamleider (chef) stuurt in voldoende mate bij wanneer dat nodig is.
 • Ieder teamlid weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is.
 • Ons team bestaat uit een goede combinatie van verschillende persoonlijkheden.
 • Onze vergaderingen zijn gestructureerd (met doelgerichte en constructieve discussies).
 • We hebben de mogelijkheid om zaken ter discussie te stellen zodat we niet verstarren.
 • We hebben visie en van daaruit werken we.
 • We helpen elkaar en laten merken dat we elkaar waarderen.
 • We zijn trots op ons succes.
 • De groepsgrootte is voldoende om onze taak uit te voeren.
 • Door de goede samenwerking gaan mensen beter werken en groeien in hun functie.
 • Ieder teamlid weet waar we naartoe werken.
 • Niemand kan ons zelfingenomenheid verwijten.
 • Onze vergaderingen worden afgesloten met een actieplan, waar we het over eens zijn.
 • Succes: dat vieren we!
 • We werken actief aan de opbouw van goede contacten met andere groepen.
 • We zijn een groep enthousiaste mensen.
 • De teamleider (chef) spreekt zijn waardering uit en ondersteunt waar nodig (niet te veel en niet te weinig).
 • Door de gecombineerde inzet van onze individuele kwaliteiten kunnen we optimaal functioneren.
 • ‘Goed werk leveren’ past bij ons als devies.
 • Ieder van ons zal zeggen dat hij of zij blij is om in deze groep te werken.
 • Ook moeilijk onderwerpen zijn voor ons bespreekbaar.
 • We werken samen en er is een goede afstemming onderling.
 • Wij hebben regelmatig werkoverleg waarin we kritisch naar ons functioneren kijken.
 • Wij werken klantgericht, zowel intern als extern.
 • Als iemand van ons problemen heeft kan hij of zij rekenen op de hulp van de collega’s.
 • De leider (chef) weet iedereen tot optimaal werken te motiveren.
 • Ieder van ons heeft een voorstelling van het doel dat we willen bereiken.
 • Iedereen weet wat zijn of haar taakstelling is.
 • Onze vergaderingen zijn geen tijdverspilling.
 • We vinden het plezierig om met mensen van andere teams (groepen) tot een goede samenwerking te komen.
 • Wij hebben van onszelf het idee dat we het goed doen.
 • Wij zijn gewend om creatief te denken.

Meer over teammanagement? - klik hier