Reflectie op teamfase

 

Hoe kan je deze tool gebruiken?

Download de pdf en print voor ieder teamlid de tool. Vraag ieder teamlid eerst eens voor zichzelf vast te stellen in welke fase het team zit. Geef nadrukkelijk aan dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ is. We gebruiken deze tool alleen om eens goed naar ons team te kijken.

Het is interessant om vervolgens te vragen waar dat uit blijkt. Wat zien je gebeuren? Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat we in de performing-fase zitten?

Vervolgens kan je een verdiepingsvraag met elkaar beantwoorden. Zit iedereen mentaal ook in dezelfde fase?
 

Vervolgens kan je met elkaar bespreken wat je ervan vindt. Is het ok zo? Of willen we naar een volgende fase? Waarom zouden we dat willen? En wat hebben we nodig om naar een volgende fase te gaan? Wat gaan we doen? Welke afspraken maken we?

 

 
 Meer over teammanagement? - klik hier