Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Scan fasenmodel Tuckman – teamontwikkeling

 

 

Doel: vaststellen in welke fasen de teamontwikkeling zich bevindt.
 

Werkwijze: onderstaande stellingen hebben betrekking op de ontwikkelingsgfasen van een team.

Scoor ieder stelling: van een 5 wanneer je het volledig met de stelling eens bent tot en met een 1 wanneer je het niet eens met de stelling bent.

 

 
 


De test om vaststellen in welke fase een team verkeert binnen het model van Tuckman is gebaseerd op de volgende stellingen:

 • We hebben een set procedures of protocollen om er zeker van te zijn dat zaken ordentelijk en vlotjes verlopen (b.v. minimaliseren van verstoringen, iedereen krijgt de kans zijn of haar zegje te doen, enz.).
 • We gaan snel met een taak aan de slag en besteden niet veel tijd aan de voorbereidingsfase.
 • Binnen dit team is iedereen goed betrokken en delen we de verantwoordelijkheid voor het slagen of falen van het teamsucces.
 • We hebben gedegen procedures voor het bereiken van overeenstemming inzake onze doelen en planning van de wijze waarop we onze taken uitvoeren.
 • Teamleden zijn terughoudend of houden er niet van andere teamleden om hulp te vragen.
 • We nemen onze teamdoelen en -doelstelling letterlijk en hebben een gedeelde visie op het realiseren van deze doelen.
 • De teamleider probeert orde te houden en draagt zelf bij aan het uitvoeren van taken.
 • We hebben geen vaste procedures, die maken we gedurende de uitvoering van een taak of project.
 • We genereren veel ideeën, maar we gebruiken ze niet veel omdat we ze niet registreren en verwerpen zonder de ideeën goed te begrijpen.
 • De teamleden vertrouwen de andere teamleden niet volledig en houden anderen, die aan een bijzondere taak werken, nauwlettend in de gaten.
 • De teamleider zorgt ervoor dat we de procedures volgen, niet argumenteren, niet interrumperen en to the point blijven.
 • We vinden het leuk om samen te werken; we hebben een leuke en productieve tijd met elkaar.
 • We hebben een ieder geaccepteerd als lid van het team.
 • De teamleider werkt democratisch en op basis van samenwerking.
 • We proberen het doel te definiëren en vast te stellen welke taken moeten worden uitgevoerd.
 • Veel van de teamleden hebben zo hun eigen ideeën over het proces en houden er een ‘eigen agenda’ op na.
 • We accepteren elkanders sterkten en zwakten volledig.
 • Wij wijzen bepaalde rollen aan teamleden toe (teamleiden, rapporteren, planning, enz.).
 • We proberen harmonie te realiseren door conflicten te vermijden.
 • De taken zijn behoorlijk anders dan we hadden bedacht en lijken moeilijk te realiseren.
 • Er zijn regelmatig abstracte discussies met betrekking tot concepten en onderwerpen, wat sommige teamleden ongeduldig maakt.
 • We zijn in staat goed samen te werken door eerder oplossen van groepsproblemen.
 • We discussiëren veel ondanks dat we het eens zijn over de belangrijkste thema’s.
 • Het team wordt vaak verleid boven de scope van de activiteiten of project uit te stijgen.
 • We geven constructieve feedback aan elkaar.
 • De teamleden zijn onderling nauw met elkaar verbonden.
 • Het lijkt of we weinig bereiken met betrekking tot onze doelen.
 • De doelen die we hebben vastgesteld lijken onrealistisch.
 • Ondanks dat we niet zeker zijn van onze doelen en taken, zijn we trots onderdeel te zijn van dit team.
 • We delen regelmatig persoonlijke problemen met elkaar.
 • Er is veel weerstand met betrekking tot uit te voeren taken en kwaliteitsverbeteringen.
 • We kunnen als team veel werk verzetten.

 
Meer over teammanagement? - klik hierManagementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.