Stinky fish

De ‘Stinky Fish’ werkvorm is een krachtig hulpmiddel om open communicatie te bevorderen, verborgen problemen bloot te leggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het draagt bij aan een transparantere en efficiëntere samenwerking binnen groepen en teams.

Het kan worden toegepast in diverse contexten, zoals onderwijs, teamontwikkeling en projectmanagement.

Stappen voor het toepassen van Stinky Fish

Introductie en uitleg

 • Begin met een korte uitleg over de werkvorm. Leg uit dat de “stinky fish” symbool staat voor problemen of zorgen die we vaak negeren of vermijden, maar die toch aanwezig zijn en op termijn een negatieve impact kunnen hebben.

Verdeel de groep

 • Verdeel de deelnemers in kleine groepjes van 3-5 personen. Dit bevordert openheid en zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen.

Voorbereiding

 • Geef elke deelnemer een vel papier en tekeningen of afbeeldingen van een vis (het hoeft niet perfect te zijn; een eenvoudige schets volstaat).
 • Vraag de deelnemers om binnen 5-10 minuten na te denken over en op te schrijven wat hun grootste zorg of probleem is met betrekking tot het onderwerp dat wordt besproken. Dit kan een project, een teamdynamiek, een lesonderwerp, enz. zijn.

Delen in de groep

 • Laat elke deelnemer om de beurt hun “stinky fish” presenteren aan de rest van de groep. De rest van de groep luistert zonder te onderbreken. Het doel is om inzicht te krijgen in wat iedereen bezighoudt.

Discussie en analyse

 • Na de presentaties bespreekt de groep de gedeelde zorgen. Zoek naar gemeenschappelijke thema’s en patronen. Dit helpt om de meest urgente of wijdverspreide problemen te identificeren.

Oplossingen en acties

 • Brainstorm samen over mogelijke oplossingen of acties om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Moedig creatieve en haalbare ideeën aan.
 • Maak een actieplan waarin duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor welke stappen en binnen welke tijdsperiode.

Reflectie en feedback

 • Sluit de sessie af met een reflectieronde. Vraag de deelnemers hoe ze de werkvorm hebben ervaren en welke inzichten ze hebben opgedaan. Dit helpt om de werkvorm in de toekomst verder te verbeteren.

Toepassingsvoorbeelden

 • Onderwijs: docenten kunnen ‘Stinky Fish’ gebruiken om studenten te laten delen wat hen zorgen baart over een bepaald vak, project of hun leerervaring in het algemeen. Dit kan leiden tot waardevolle inzichten en aanpassingen in de lesaanpak.
 • Teamontwikkeling: in een team kan ‘Stinky Fish’ helpen om verborgen spanningen of communicatieproblemen aan het licht te brengen. Door deze problemen in een veilige setting te bespreken, kan het team effectiever samenwerken.
 • Projectmanagement: bij de start van een nieuw project kan deze werkvorm gebruikt worden om mogelijke risico’s en zorgen van teamleden te identificeren en te adresseren, waardoor de kans op succes van het project toeneemt.

Download de tool als pdf.