Tool voor motivatiemodel Vroom
Deze tool is gebaseerd op het motivatiemodel van Vroom, Porter en Lawler. Gebruik deze tool, om bij voorkeur samen met de medewerker of collega, de succesverwachting, de instrumentaliteit van het gedrag en valentie van de beloning voor het leveren van een bepaalde prestatie in kaart te brengen. Zet een taak centraal.

Kijk eerst naar het gewenste gedrag. Geef een beschrijving van het gewenste gedrag. Wat zijn de te verwachte prestaties? In welke mate wordt er meer gevraagd dan anders?

Vervolgens kijk je naar de opbrengsten of beloning. Wat is de beloning die de medewerker krijgt voor zijn of haar inspanningen? In hoeverre wijkt dit af van een ‘standaard-beloning’?

Vragen die bij de vereiste vaardigheden horen: wat zijn de vereiste vaardigheden voor het leveren van de prestaties? In hoeverre zijn deze vaardigheden aanwezig? Wat gaan we doen om het verschil te overbruggen?

En vragen die bij de taakopvattingen horen: wat denkt de leidinggevende over de inhoud van de taak? En wat is het beeld van de medewerker hierover?

Nu gaan we kijken naar de verwachte kans op de opbrengsten. In hoeverre denkt de medewerker dat hij of zij deze prestatie kan leveren en daarmee kans maakt op een beloning?

En uiteindelijk naar de geschatte waarde van de opbrengsten. Wat is de beloning die de medewerker krijgt voor het leveren van de prestaties? Hoe waardevol vindt de medewerker deze beloning? Waarom?

Het plaatje is rond. Wat kunnen we leren van de oefening? Wat zijn de inzichten? Waar gaat het goed en waar gaat het minder goed? En wat kunnen we hiermee doen?

Download de tool en ga aan de slag.