Ben je klaar voor het Hybride Werken?

Ben je klaar voor het Hybride Werken?

Waar staat je organisatie met Het Nieuwe Werken? Is je organisatie al flink op weg of valt er nog veel te doen om Het Nieuwe Werken in te
voeren? En waar sta je zelf? Werk jij nu al behoorlijk ‘nieuw’ of heb je een verlangen naar veel meer? Doe de test en je weet waar je organisatie en jijzelf staan. Doe de test met een aantal collega’s en je krijgt een steeds beter beeld van waar je organisatie nu echt staat.

Instructie

Beantwoord iedere vraag op een schaal van één tot zeven, waarbij de één staat voor ‘helemaal niet meer eens’ en de zeven ‘helemaal mee eens’. Heb je alle 24 vragen beantwoord, dan levert je dat een grafiek op. De eerste vijf kolommen geven een beeld hoe goed je organisatie op weg is naar het Hybride Werken. De laatste twee kolommen zeggen iets over jou: hoe groter het verschil, hoe groter het verlangen naar het Hybride Werken.

Credits

De test is gebaseerd op een test over Het Nieuwe Werken uit het boek ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken‘, geschreven door Dik Bijl.

Download de gratis test in Excel.

Deze test is gebaseerd op de volgende stellingen:

ICT faciliteiten

1. Alle informatie die ik voor mijn werk nodig heb is digitaal beschikbaar
2. De noodzakelijke routinewerkzaamheden die ik moet doen worden ondersteund door gebruiksvriendelijke informatiesystemen en kosten mij daardoor niet veel tijd.
3. Ik heb alle benodigde ICT-middelen (zoals laptop en/of smartphone) die mij in staat stellen altijd en overal mijn werk te kunnen
doen; ik kan ook buiten kantoor bij alle informatie(systemen) komen.
4. Ik werk vaak op afstand samen met mijn collega’s en partners. De ICT-ondersteuning daarbij is uitstekend.

Fysieke werkomgeving

5. Niemand heeft bij ons een vaste werkplek op kantoor; Ik kan gaan zitten waar ik wil.
6. Ons kantoor heeft verschillende soorten werkplekken die mij goed ondersteunen in het werk dat ik doe.
7. Ons kantoor is een uitnodigende ontmoetingsplaats waar ik graag kom.
8. Buiten kantoor heb ik een of meer prima werkplekken tot mijn beschikking zoals thuis, in mijn tuin, in een satellietkantoor, enzovoort; ik kan echt werken waar ik wil.

Organisatie

9. Ik weet heel goed wat de visie en ambitie van mijn organisatie is en ik onderschrijf die ook.
10. Mijn taken en doelen liggen vast in een duidelijke resultaatafspraak waar ik zelf achtersta en die mij helpt in het bepalen wat
belangrijk is en wat niet.
11. De werkprocessen, procedures, regels en gezagslijnen binnen mijn organisatie helpen mij mijn werk goed te doen.
12. Het hoger management speelt een voorbeeldrol in het uitdragen van de kernwaarden van mijn organisatie; het hoger management houdt zich zelf goed aan de afgesproken regels.

Mens en mentaliteit

13. De relatie die ik heb met mijn manager is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
14. Ik krijg van mijn collega’s open en eerlijke feedback. Ik kan daar goed mee omgaan en ik geef zelf ook open en eerlijke feedback aan mijn collega’s.
15. Ik krijg in mijn werk veel vrijheid en verantwoordelijkheid om te bepalen waar en wanneer ik werk en ook hoe ik mijn werk aanpak.
16. Ik voel me echt een ondernemer binnen mijn eigen organisatie. Ik krijg de ruimte en de middelen om te ondernemen en weet die ook goed te gebruiken.

Ikzelf (nu)

17. Ik ben volkomen tevreden over mijn huidige job en werkomgeving.
18. Ik doe in mijn huidige job zeer zinvol werk.
19. In mijn huidige job kan ik werk en privé uitstekend met elkaar combineren.
20. Ik zou op deze manier tot mijn pensioen (en daarna) willen doorwerken.

Ikzelf (ideaal)

21. In mijn ideale job krijg ik alle ruimte en middelen om te doen wat ik belangrijk vind.
22. In mijn ideale job krijg ik erkenning en waardering en kan ik mijzelf maximaal ontplooien.
23. In mijn ideale job lopen werk en privé dwars door elkaar heen en kan ik aan beiden voldoende aandacht besteden.
24. In mijn ideale job werk ik waar en wanneer ik maar wil en hoef ik nooit met pensioen.