Organisatie-ontwikkeling

Analyse met de organisatie-ijsberg

Analyse met de organisatie-ijsberg

Voor professionals die streven naar een beter begrip van hun organisatie, biedt deze analyse van zowel de bovenstroom als de onderstroom belangrijke inzichten die nodig zijn voor effectieve leiding, strategische planning en het faciliteren van veranderingen. Deze verkenning stelt je in staat om niet alleen de formele structuren te optimaliseren,

Lees meer

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

Werkvormen rondom de organisatie-ijsberg

De Reflectieve ijsberg De ‘Reflectieve ijsberg’ is een werkvorm waarbij teamleden de kans krijgen om de verschillende lagen van de organisatie-ijsberg – de bovenstroom en onderstroom – te reflecteren en te bespreken. Deze oefening helpt bij het bevorderen van zelfbewustzijn en het bewustzijn van hoe de formele en informele aspecten

Lees meer

Documentenanalyse

Documentenanalyse

Het uitvoeren van een documentenanalyse binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse vereist een systematische en methodische aanpak. Dit proces omvat het identificeren, verzamelen, beoordelen en interpreteren van historische documenten om inzichten te verkrijgen over de ontwikkeling, cultuur en belangrijke gebeurtenissen binnen een organisatie. Doelstelling bepalen Begin met het duidelijk definiëren

Lees meer

Onderzoek met interviews

Onderzoek met interviews

Het uitvoeren van onderzoek met interviews binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse is een effectieve manier om persoonlijke inzichten, verhalen en interpretaties te verzamelen die niet altijd uit documentonderzoek naar voren komen. Interviews moeten gevonden informatie verifiëren en verder uitdiepen. Doelstelling en onderzoeksvragen formuleren Bepaal wat je wilt bereiken met

Lees meer

Onderzoek met cultuurmodellen

Onderzoek met cultuurmodellen

Het uitvoeren van een onderzoek met cultuurmodellen binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse vereist een gestructureerde aanpak om de evolutie van de organisatiecultuur over tijd te begrijpen. Cultuurmodellen bieden een raamwerk om de waarden, overtuigingen, gedragingen en symbolen die de cultuur van een organisatie vormen, systematisch te analyseren. Selectie van

Lees meer

Artefactenonderzoek

Artefactenonderzoek

Een artefactenanalyse binnen het kader van een organisatiehistorie-analyse is een methode om fysieke objecten, ruimtes en symbolen die gerelateerd zijn aan een organisatie te onderzoeken om inzichten te verkrijgen in haar cultuur, waarden en evolutie. Deze artefacten kunnen variëren van producten, kantoorinrichting, bedrijfslogo’s, uniformen tot marketingmateriaal. Definiëren van onderzoeksdoelen en

Lees meer

Tijdlijnonderzoek

Tijdlijnonderzoek

Een tijdlijnanalyse is een effectieve methode om de belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en mijlpalen in de geschiedenis van een organisatie in kaart te brengen. Het biedt een visueel en chronologisch overzicht dat helpt bij het begrijpen van de evolutie van de organisatie. Definiëren van doelstellingen Begin met het vaststellen van wat

Lees meer

Scan organisatiemetaforen Morgan

Scan organisatiemetaforen Morgan

Welke organisatiemetafoor past bij jouw organisatie? De scan organisatiemetaforen van Morgan bestaat uit tien sets stellingen. Per set stellingen mag je 10 punten verdelen. Geef de stelling(en) die het meest past of passen jouw punten. Past één stelling helemaal bij jouw organisatie, dan geef je die 10 punten. Maar je

Lees meer

Werkvormen rondom organisatiemetaforen Morgan

Werkvormen rondom organisatiemetaforen Morgan

Metafoor-mapping Inleiding Deze werkvorm richt zich op het verkennen van de organisatiemetaforen van Gareth Morgan door teams hun eigen organisatie te laten analyseren en in kaart te brengen door middel van één of meerdere metaforen. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige organisatiecultuur, structuur en dynamiek. Doelstelling

Lees meer

Reflecteren op de organisatiemetaforen

Reflecteren op de organisatiemetaforen

Reflecteren op het eigen handelen binnen je eigen organisatie via de lens van de organisatiemetaforen van Gareth Morgan biedt professionals een krachtig instrument om diepgaand inzicht te verkrijgen in zowel hun persoonlijke bijdrage als de bredere organisatorische dynamiek. Deze methodiek moedigt aan tot een kritische en veelzijdige benadering van zelfreflectie,

Lees meer