Projectmanagement

Projectraket

Projectraket

      De projectraket (Vermoolen, Kempeneers) visualiseert hoe de totstandkoming van projecten, project-portfoliomanagement en projectmanagement met elkaar samenhangen. Het model laat zien hoe organisaties vat kunnen krijgen op de tientallen, soms honderden projectvoorstellen en daadwerkelijke projecten die in moderne organisaties tegelijk spelen. Het model helpt na te denken over

Lees meer

Duivelsdriehoek

Duivelsdriehoek

  Binnen projecten is er altijd een spanningsveld tussen geld, tijd en kwaliteit. Dit spanningsveld noemen we de duivelsdriehoek. Projecten vereisen een goede voorbereiding en planning om de resultaatsdoelstellingen met betrekking tot geld, tijd en kwaliteit zo dicht mogelijk te benaderen. Binnen de duivelsdriehoek stellen we ons de volgende vragen:

Lees meer

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholder management blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst blijvend geconfronteerd (zullen)

Lees meer

Projectschillen

Projectschillen

  Klankbordgroepen, projectgroep en opdrachtgever hebben een directe betrokkenheid, belanggroepen indirect. Niet de projectgroep, maar de opdrachtgever staat in dit model centraal. Hier berust de eindverantwoordelijkheid.     Aan de slag met een project maar eigenlijk onvoldoende kennis? Maak dan gebruik van de crashcourse! Meer weten? Wij selecteerden de volgende

Lees meer

Projectcontract

Projectcontract

      De opdrachtgever en de projectleider hebben een contractrelatie met elkaar. De opdrachtgever wil een optimale oplossing van zijn probleem en value for money. De projectleider streeft naar maximale effectiviteit en tevredenheid van de klant. Jo Bos et al zien het projectcontract dat tussen opdrachtgever en projectleider wordt

Lees meer

Prince2

Prince2

  Geschiedenis PRINCE2 is een Engelse methode, die ontstaan is door het bundelen van praktijkervaringen (zogenaamde best-practices). OGC (the Office of Government Commerce), voorheen bekend als CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) is eigenaar van de methode. PRINCE kwam in 1989 op de markt en is in 1996 verbeterd en

Lees meer

Prince2-componenten

Prince2-componenten

  De processen worden in de methodiek opgebouwd door acht componenten (figuur 14) als onderdeel van projectmanagement: Business case: rechtvaardiging project in termen van kosten en baten, Organisation: beschrijving van de verantwoordelijkheden van de verschillende rollen die binnen de projectorganisatie worden onderscheiden, Plans: voor de productie van de juiste producten

Lees meer

Lineair faseringsmodel

Lineair faseringsmodel

  In de literatuur komen we verschillende indelingen van projecten in projectfases tegen. Grofweg kennen alle modellen meerdere voorbereidingsfases, een uitvoeringsfase en een nazorgfase. Onder het motto ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ hanteren Gert Wijnen et al een projectfasering met zes fases. Bron: · Wijnen, G. e.a., Projectmatig

Lees meer

Doel-methodematrix

Doel-methodematrix

    Bron: Platje, A., Projectmanagement: middel en geen doel, Management Executive (2006) 3     Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.   Aanvullende artikelen   Tools om zelf toe te passen  

Lees meer

BART

BART

    De leiding van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten, nieuwe producten, nieuwe technologieën of combinaties hiervan, kunnen dit het beste projectmatig aanpakken. Voor een directie is het van belang te weten wat ze krijgen, wanneer ze het krijgen en hoeveel het oplevert. Het model BART helpt

Lees meer

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.