Work Breakdown Structure

model_workbreakdownstructure

 

Een belangrijk deel van project management heeft betrekking op het opsplitsing van het project in deelprojecten en uiteindelijk deeltaken. Dit levert uiteindelijk taken op die in een Gantt-chart weergegeven kunnen worden. Dit opsplitsen kan gebeuren aan de hand van een zogenaamde Work Breakdown Structure.

Een Work Breakdown Structure (WBS) houdt in dat, uitgaande van het projectdoel, deelprojecten worden geformuleerd. Deze deelprojecten worden gesplitst in deeltaken, net zolang totdat er duidelijk hanteerbare taken te definieren zijn.

Het doel van een Work Breakdown Structure (WBS) is om het werk te verdelen in beheersbare werkpakketten die apart begroot, ingepland en gevolgd kunnen worden. Elk van deze pakketten kunnen worden toegewezen aan een verantwoordelijke persoon of afdeling.

Voor iedere activiteit moeten de volgende zaken worden vastgesteld:

· inhoud

· resultaat

· doorlooptijd

· relatie met andere activiteiten

· kosten

· eigenaar of verantwoordelijke

· resources (mensen)

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk voor het indelen van een WBS. Veel gebruikt worden de volgende indelingen:

· objectmatig of fysieke verbanden: activiteiten worden gebundeld op grond van het feit dat ze gericht zijn op verschillende deelobjecten;

· geografische of plaatsruimtelijke verbanden: activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat zij op verschillende lokaties verricht worden;

· procesmatige verbanden: activiteiten worden onderscheiden of gebundeld omdat zij tot verschillende fasen van een proces behoren;

· deskundigheidsgerichte verbanden: activiteiten worden onderscheiden omdat zij door mensen met fundamenteel verschillende deskundigheden worden verricht.

· prestatiegerichte verbanden: activiteiten worden onderscheiden omdat zij gericht zijn op funtionele eisen van het projectresultaat.

Voordelen van een Work Breakdown Structure:

· een betere mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem van ‘checks and balances’ en audits

· een betere mogelijkheid om gebruik te maken van contra expertise

· een betere controle op vooraf gedefinieerde werkzaamheden

· een betere verdeling van het projectbudget over de verschillende onderdelen

· een betere mogelijkheid om het werk te delegeren in afgebakende delen

· een betere inschatting van benodigde budget voor het betreffende onderdeel

· een betere risico inschatting en beheersing

· een betere mogelijkheid voor what-if scenario’s

· een betere communicatie tussen betrokkenen

De belangrijkste componenten van de WBS zijn:

· structuur aanbrengen.

· methoden van onderverdeling.

· nummering of codering systeem.

· niveaus van detaillering aanbrengen.

· oprollen van gegevens

· integratie van de WBS en OBS (Organization Breakdown Structure) om daarmee de verantwoordelijkheden te verdelen

 

Belangrijk voor een opdrachtgever is om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij de opzet van de Work Breakdown Structure. Voor hem is het belangrijk dat de WBS wordt opgezet vanuit een voor hem begrijpelijke en werkbare insteek. Hiermee wordt bedoeld dat de eerste stappen in een WBS aansluiten op zijn belevingswereld of in zijn werkdomein. En niet dat van de opdrachtnemer. Deze laatste zijn vaak geneigd een WBS op te zetten vanuit hun belevingswereld. Een opdrachtgever die zich niet in een vroegtijdig stadium met het opzetten van een WBS bemoeit, laat een belangrijke kans liggen. Een eenvoudig voorbeeld is hieronder gegeven voor het opzetten van een geautomatiseerd systeem voor de ondersteuning van de financiele processen, de marketing processen en de hrm processen (personeel). Het eerste voorbeeld is het opzetten van een WBS vanuit de wereld van de opdrachtnemer. Het tweede voorbeeld een benadering van de belevingswereld (werkdomein) van een opdrachtgever.

In onderstaande tabel staat een voorbeeld van een mogelijke opsplitsing in verschillende niveaus, de bijbehorende resultaten en een mogelijke doorlooptijd. Alles in relatie tot elkaar.

Niveau Bijdrage aan/mogelijk resultaat Mogelijke doorlooptijd
programma corporate strategie 2 – 5 jaar
project gespecificeerde verandering 9 – 18 maanden
werkdomein tussentijdse producten 6 – 18 maanden
werkpakket mijlpalen 1 – 3 maanden
activiteit meetbaar resultaat 1 – 3 weken
taak dagen
punt uren
stap

Wil je meer weten over projectmanagement en de Work Breakdown Structure? Wij selecteerden drie boeken voor je!

boek_praktisch_projectmanagement_1Praktisch projectmanagement 1

Deze gids is een praktische leidraad voor het doelgericht opzetten en beheerst realiseren van allerlei typen projecten. De lezer vindt handvatten en technieken die direct toepasbaar zijn bij projecten in de eigen organisatie. Methoden, technieken en vaardigheden voor succesvol projectmanagement komen daarbij aan bod. ‘Praktisch projectmanagement’ volgt de logische lijn van een project: van de voorbereiding tot en met de projectafsluiting. Het geeft antwoord op vragen als:
– Wat zijn nu precies projecten?
– Hoe bereid ik een project voor?
– Op welke wijze kan ik mijn project faseren?
– Wat is het nut van een project start-up?
– Hoe geef ik leiding aan het projectteam?
– Hoe beheers ik een project?
– Hoe sluit ik een project op de juiste wijze af?

In dit eerste deel ligt het accent op methoden en technieken en de cognitieve vaardigheden. Deze derde, herziene druk is bijgewerkt naar de nieuwste inzichten. Daarnaast zijn er veel handige tips aan toegevoegd om effectief om te gaan met valkuilen die u in de praktijk tegenkomt. Het vormt één geheel met het boek Praktisch projectmanagement 2. Daarin ligt de nadruk juist op de sociale vaardigheden van de projectmanager en zijn interactie met de omgeving.

Boek bestellen? Klik op de cover!

boek_projectmanagement_voor_dummiesProjectmanagement voor dummies

Alles wat u nodig heeft om een geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kunt u succes bereiken? Dit praktische boek brengt u de beginselen van projectmanagement bij en laat zien hoe u die gebruikt om een project succesvol te managen,van begin tot eind. Als u zich aan het voorbereiden bent op het PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management Institute) kunt u gerust zijn; dit boek staat op één lijn met het handboek voor dat examen.

Boek bestellen? Klik op de cover!

boek_projectmanagement_grit

Projectmanagement

‘Projectmanagement’ is geschreven voor mensen die op een praktische manier kennis willen maken met projectmatig werken. Projecten komen in het onderwijs steeds vaker aan de orde als praktijkgerichte training. Ook buiten het onderwijs in de beroepspraktijk – worden steeds vaak grote ‘klussen’ als project uitgevoerd.

Dit boek biedt de lezer een helder en compleet overzicht van de theoretische achtergronden van projectmanagement, gekoppeld aan de actuele praktijk. In de eerste helft wordt uitgelegd wat projectmatig werken is en wat ervoor nodig is een project tot een succes te maken. In de tweede helft wordt een aantal praktische hulpmiddelen en vaardigheden gepresenteerd, zoals het schrijven van een plan van aanpak, het houden van een presentatie en het maken van een planning met de computer.

Boek bestellen? Klik op de cover!

Model workbreakdownstructure presentatie

View more presentations from GertJanSchop.

De bovenstaande slidesharepresentatie is downloadable als powerpointpresentatie. Klik op de automatische downloadlink.

download powerpointpresentatie: work breakdown structure

wbs-voorbeeld-01

wbs-voorbeeld-02


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Praktijkopdrachten

‘Praktijkopdrachten, een gids’ door Jan Dik Zegel is een uitgebreide handleiding die zich richt op het begeleiden van studenten en professionals bij het uitvoeren van praktijkopdrachten. Dit boek, gebaseerd op de rijke ervaring van de auteur in het onderwijs en het begeleiden van technische bedrijfskundige projecten, biedt een gestructureerde aanpak

Posted in Projectmanagement | Tagged | Comments Off on Praktijkopdrachten

Werken aan projecten

  Projectmatig werken (PMW) heeft in de afgelopen dertig jaar zijn waarde meer dan bewezen. De methode wordt gekenmerkt door een pragmatische aanpak, waarbij alles is gericht op het te behalen resultaat. Hoe minder papiergedoe, hoe beter. Kleinere projecten met een korte doorlooptijd en aangestuurd door een parttime projectleider zijn

Posted in Projectmanagement | Tagged , , | Comments Off on Werken aan projecten
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen