RASCI (VEORI)

RASCI is een acroniem dat staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consultable en Informable. In het Nederlands vertaald geeft dit VEORI: Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Ondersteunend, te Raadplegen en te Informeren.

RASCI wordt gebruikt om mensen te koppelen aan procesactiviteiten. Door in een kruistabel de verschillende activiteiten van een procedure te koppelen aan organisatierollen, identificeer je de verschillende taken die worden uitgevoerd.

  • Responsible (Verantwoordelijke): degene die moet zorgen dat de activiteit wordt uitgevoerd
  • Accountable (Eindverantwoordelijke): degene die aanspreekbaar is op het resultaat. Vaak is dit de meerdere van de verantwoordelijke, die bijvoorbeeld via managementrapportages of op de hoogte moet zijn, maar meestal niet zelf bij de uitvoering is betrokken.
  • Supporting (Ondersteuner): iemand die bijdraagt aan de uitvoering, maar hier geen verantwoordelijkheid voor draagt. Bijvoorbeeld iemand die de verantwoordelijke ondersteunt.
  • Consultabele (te Raadplegen): iemand die tijdens de uitvoering geraadpleegd MOET worden.
  • Informable (te Informeren: iemand die geïnformeerd dient te worden over het resultaat van de activiteit.

Bij een activiteit kunnen meerdere medewerkers zijn betrokken zijn die verschillende soorten taken hebben bij de totstandkoming van het resultaat. Iemand is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de uitvoering, iemand anders is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat en nog weer een andere medewerker moet vooraf of tijdens de uitvoering worden geraadpleegd.

Met een RASCI tabel maak je dit zichtbaar door rollen aan activiteiten te koppelen. Bij het koppelen van een activiteit aan rollen, kunnen bij een enkele activiteit in een proces dus meerdere taken  ontstaan. Hoe je een RASCI tabel kunt gebruiken in combinatie met een flowchart en handelingentabel zie je in onderstaand voorbeeld:

In de RASCI tabel koppel je de activiteiten uit de flowchart aan rollen. Hiermee definieer je de taken. In de handelingentabel som je vervolgens de handelingen op waaruit deze  bestaan en licht je desgewenst de specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe. Algemene bevoegdheden en verantwoordelijkheden die ook voor andere taken binnen een rol horen gelden,  neem je op in de rolprofielen.

Meer weten over het vastleggen van werkafspraken m.b.v. RASCI? Kijk eens bij procedure en functie-, rol- en competentieprofiel.

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Matthijs Vermoolen

Matthijs helpt ondernemers en managers hun organisaties te ontwikkelen met raad en daad. Theorie in de praktijk! Matthijs heeft zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en heeft hierover twee boeken en diverse artikelen voor vakbladen geschreven. Hij is de bedenker van het Vitalent groeimodel, dat elementen van een groot aantal bekende organisatiekundige

Posted in Experts | Tagged , , , , , | Comments Off on Matthijs Vermoolen
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

  ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk’ gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de

Posted in Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement | Tagged , , , | Comments Off on Kwaliteitsmanagement in de praktijk

Handleiding kwaliteitsmanagement

  ‘Handleiding kwaliteitsmanagement’ biedt organisaties een leidraad voor het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen. In het boek worden de uitgangspunten behandeld van kwaliteitsmanagement en de relatie met certificatie, de ISO 9000-normen, statistische procesbeheersing, risicomanagement en het INK-managementmodel. De auteur gaat in op de tien principes van kwaliteitsmanagement en

Posted in Kwaliteitsmanagement, Projectmanagement | Tagged , , | Comments Off on Handleiding kwaliteitsmanagement

Basisboek projectmanagement

  Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten projecten:  Persoonlijk project,

Posted in Projectmanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Basisboek projectmanagement
Aanvullende artikelen

Projectmanagement: niet denken maar doen?

    Klinkt goed toch, zo’n rijtje? Geen uitgebreide plannen en ander theoretisch, administratief gedoe meer, maar gewoon beginnen en doen! En dan samen met kundige en betrokken collega’s de klus klaren. Het eerste rijtje, dat velen associëren met ‘voorschrijvende’ methodes die gericht zijn op het zo goed mogelijk plannen

Posted in Projectmanagement | Tagged , | Comments Off on Projectmanagement: niet denken maar doen?