Basisboek projectmanagement

 
Basisboek projectmanagement

Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten projecten:

 1.  Persoonlijk project,
 2. Gemeenschappelijk leerproject,
 3.  Teamproject,
 4. Organisatieproject,
 5.  Commercieel project.

Deze aanpak sluit aan bij de beleving van mensen die voor het eerst met een project in aanraking komen. Doordat zij de meest eenvoudige, en misschien ook wel meest herkenbare vorm het eerst in het boek tegenkomen zien zij hier direct de toepassing voor. Elke volgende vorm bouwt verder op de kennis en het begrip dat is opgedaan.

De hoofdstukken hebben een vaste opzet:

 • Inleiding,
 • Stappen, een mini-methode voor projectmanagement op dit niveau,
 • Beïnvloeden, de gedragsmatige aspecten voor een projectmanager op dit niveau,
 • Technieken, technieken voor het plannen en beheersen,
 • Theorieën, een aantal relevante theorieën.

De theorieën staan als een apart kader op die plaatsen waar dit relevant is. In hoofdstuk 7 wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijke projectmanagement-methoden en frameworks: PRINCE2, ICB, PMBOK Guide en andere relevante onderwerpen.

Bij het boek wordt een website ontwikkeld. Deze bevat:

 • Cases,
 • Tools en formats, voor het opzetten en monitoren van projecten, zoals een risicoanalyse en een model voor tijdverantwoording,
 • Toetsen met feedback en studieadvies.

Meer weten? Boek kopen?