Persoonlijk management

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloedingsstijlen

        De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende (sturende) stijlen: de normatieve en de logische stijl. En er zijn twee respecterende (ondersteunende) stijlen: de enthousiasmerende en de relationele stijl. Afhankelijk van

Lees meer

Roos van Leary

Roos van Leary

      Roos Van Leary Roos Van Leary by GertJanSchop View more presentations by GertJanSchop.   De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden;

Lees meer

Proactief handelen

Proactief handelen

    Wanneer we onbewust (automatisch) handelen, dan is gedrag te verklaren vanuit drie algemeen geaccepteerde, deterministische theorieën: genetisch determinisme: het is de schuld van je grootouders; psychologisch determinisme: het is de schuld van je ouders (opvoeding en jeugdervaringen); omgevingsdeterminisme: het is de schuld van je baas, je partner, je

Lees meer

Persoonlijke vernieuwing

Persoonlijke vernieuwing

    Herbert Shepherd stelt dat je onderstaande vier waarden nodig hebt voor een evenwichtig leven:  Autonomie (geestelijk);  Gesteldheid (lichamelijk);  Vooruitzicht (spiritueel);  Verbondenheid (sociaal). George Sheenan, een populaire goeroe spreekt over vier rollen:  Een goede vakman zijn (geestelijk);  Een goed dier zijn (lichamelijk);  Een heilige zijn (spiritueel);  Een goede vriend

Lees meer

Onderhandelen

Onderhandelen

    De ethisch-overtuigende stijl Vertrouwen in anderen, baseert zich op gemeenschappelijke belangen, principes en idealen, komt met doortimmerde voorstellen, laat zich niet beïnvloeden, blijft onafhankelijk denken. Minder productieve kant bij overmaat Wordt ‘prekerig’, trekt zich terug, raakt teleurgesteld en ontoegankelijk voor nieuwe mogelijkheden, heeft geen ‘wisselgeld’ meer achter de

Lees meer

MBTI

MBTI

    Wat is een persoonlijkheidsprofiel? Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op

Lees meer

Logische niveaus van Dilts

Logische niveaus van Dilts

    De logische niveaus van Dilts geven een onderscheid in niveaus aan waarop doelen stellen , visie en missie op het persoonlijke vlak zich afspelen. Hierdoor ontstaan belangrijke vragen, zoals: houd ik met het formuleren van mijn doelen wel rekening met de context? Welke capaciteiten heb ik en welke

Lees meer

Timemanagement: kwadrant van Eisenhower

Timemanagement: kwadrant van Eisenhower

  Kwadrant I Voorbeelden: Spoedklussen, Crises/problemen, Deadlines. Kwadrant 1 Vertegenwoordigt zaken die ‘zowel urgent als belangrijk’ zijn. Hieronder vallen het afhandelen van een woedende klant, het halen van de uiterste deadline, de reparatie van een defecte machine, het ondergaan van een open hartoperatie of hulp verlenen aan een gewond, huilend

Lees meer

Kernkwadranten

Kernkwadranten

      Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben. Geleidelijk aan

Lees meer

IRP-driehoek communicatie

IRP-driehoek communicatie

  Inhoud, relatie en proces Resultaatgericht werken hangt af van drie factoren. Relatie en proces vormen daarbij in het ideale geval de basis.  Bij een goede relatie tussen medewerkers onderling, of met een klant, wordt er open gecommuniceerd en respecteert men elkaar. Dat is fijn werken.  Bij een plezierig proces

Lees meer
Pagina 1 van 212

Gert Jan Schop

Nu even ‘met de pet op’ van eigenaar en eindredacteur. Mijn drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Managementmodellensite.nl draagt daaraan bij. Naast consultant, adviseur en businesscoach treed ik af en toe op als docent en trainer.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als consultant, adviseur en businesscoach ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij processen op het gebied van leren, ontwikkelen, veranderen, strategie en implementatie. Contact? Stuur een mail naar info@gertjanschop.nl.