Persoonlijk management

Johari-venster

Johari-venster

Het Johari venster is in 1955 bedacht door Joseph Luft en Harry Ingham. Het model ondersteunt het verbeteren van onderlinge communicatie. Het toont de impact van het geven en ontvangen van feedback op deze communicatie. Het model helpt na te denken over het effect van factoren die goede communicatie verhinderen:

Lees meer

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloedingsstijlen

De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende (sturende) stijlen: de normatieve en de logische stijl. En er zijn twee respecterende (ondersteunende) stijlen: de enthousiasmerende en de relationele stijl. Afhankelijk van de situatie en de

Lees meer

Roos van Leary

Roos van Leary

      Roos Van Leary Roos Van Leary by GertJanSchop View more presentations by GertJanSchop.   De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden;

Lees meer

Proactief handelen

Proactief handelen

Wanneer we onbewust (automatisch) handelen, dan is gedrag te verklaren vanuit drie algemeen geaccepteerde, deterministische theorieën: genetisch determinisme: het is de schuld van je grootouders; psychologisch determinisme: het is de schuld van je ouders (opvoeding en jeugdervaringen); omgevingsdeterminisme: het is de schuld van je baas, je partner, je puberende kind,

Lees meer

Persoonlijke vernieuwing

Persoonlijke vernieuwing

    Herbert Shepherd stelt dat je onderstaande vier waarden nodig hebt voor een evenwichtig leven:  Autonomie (geestelijk);  Gesteldheid (lichamelijk);  Vooruitzicht (spiritueel);  Verbondenheid (sociaal). George Sheenan, een populaire goeroe spreekt over vier rollen:  Een goede vakman zijn (geestelijk);  Een goed dier zijn (lichamelijk);  Een heilige zijn (spiritueel);  Een goede vriend

Lees meer

Onderhandelen

Onderhandelen

Minder productieve kant bij overmaat Wordt ‘prekerig’, trekt zich terug, raakt teleurgesteld en ontoegankelijk voor nieuwe mogelijkheden, heeft geen ‘wisselgeld’ meer achter de hand. Neigt bij conflict naar Houdt stug vol omdat hij immers ‘principieel gelijk’ heeft, of haakt ontmoedigd af c.q. wordt buiten spel gezet. De analytisch-agressieve stijl Goed

Lees meer

MBTI

MBTI

    Wat is een persoonlijkheidsprofiel? Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op

Lees meer

Timemanagement: kwadrant van Eisenhower

Timemanagement: kwadrant van Eisenhower

  Kwadrant I Voorbeelden: Spoedklussen, Crises/problemen, Deadlines. Kwadrant 1 Vertegenwoordigt zaken die ‘zowel urgent als belangrijk’ zijn. Hieronder vallen het afhandelen van een woedende klant, het halen van de uiterste deadline, de reparatie van een defecte machine, het ondergaan van een open hartoperatie of hulp verlenen aan een gewond, huilend

Lees meer

Kernkwadranten

Kernkwadranten

Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben. Geleidelijk aan wordt het model

Lees meer