Persoonlijk management

Ikigai

Ikigai

Ikigai wordt gezien als het vinden van voldoening en betekenis in het leven door de harmonie tussen verschillende aspecten: wat je graag doet, waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft en waarvoor je beloond kunt worden. Deze elementen samen vormen je Ikigai, wat bijdraagt aan persoonlijk geluk

Lees meer

DISC-model

DISC-model

Het artikel over het DISC-model geeft een korte beschrijving van het model beschrijft de herkomst kijkt met een kritische blik naar de validiteit is voorzien van de DISC-test beschrijft werkvormen verwijst naar een boek en artikel geeft een uitgebreide beschrijving per gedragsprofiel Het DISC-model is een psychologische theorie die tracht

Lees meer

Johari-venster

Johari-venster

Het Johari venster is in 1955 bedacht door Joseph Luft en Harry Ingham. Het model ondersteunt het verbeteren van onderlinge communicatie. Het toont de impact van het geven en ontvangen van feedback op deze communicatie. Het model helpt na te denken over het effect van factoren die goede communicatie verhinderen:

Lees meer

Beïnvloedingsstijlen

Beïnvloedingsstijlen

De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende (sturende) stijlen: de normatieve en de logische stijl. En er zijn twee respecterende (ondersteunende) stijlen: de enthousiasmerende en de relationele stijl. Afhankelijk van de situatie en de

Lees meer

Roos van Leary

Roos van Leary

  Roos Van Leary Roos Van Leary by GertJanSchop View more presentations by GertJanSchop. De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat

Lees meer

Proactief handelen

Proactief handelen

Wanneer we onbewust (automatisch) handelen, dan is gedrag te verklaren vanuit drie algemeen geaccepteerde, deterministische theorieën: genetisch determinisme: het is de schuld van je grootouders; psychologisch determinisme: het is de schuld van je ouders (opvoeding en jeugdervaringen); omgevingsdeterminisme: het is de schuld van je baas, je partner, je puberende kind,

Lees meer

Persoonlijke vernieuwing

Persoonlijke vernieuwing

  Herbert Shepherd stelt dat je onderstaande vier waarden nodig hebt voor een evenwichtig leven:  Autonomie (geestelijk);  Gesteldheid (lichamelijk);  Vooruitzicht (spiritueel);  Verbondenheid (sociaal). George Sheenan, een populaire goeroe spreekt over vier rollen:  Een goede vakman zijn (geestelijk);  Een goed dier zijn (lichamelijk);  Een heilige zijn (spiritueel);  Een goede vriend zijn

Lees meer

Onderhandelen

Onderhandelen

Minder productieve kant bij overmaat Wordt ‘prekerig’, trekt zich terug, raakt teleurgesteld en ontoegankelijk voor nieuwe mogelijkheden, heeft geen ‘wisselgeld’ meer achter de hand. Neigt bij conflict naar Houdt stug vol omdat hij immers ‘principieel gelijk’ heeft, of haakt ontmoedigd af c.q. wordt buiten spel gezet. De analytisch-agressieve stijl Goed

Lees meer

MBTI

MBTI

  Wat is een persoonlijkheidsprofiel? Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op dit

Lees meer